Up Corteo Storico San Giovanni 2019 Slideshow

Corteo Storico di san Giovanni 2019_001
Corteo Storico di san Giovanni 2019_002
Corteo Storico di san Giovanni 2019_003
Corteo Storico di san Giovanni 2019_004
Corteo Storico di san Giovanni 2019_005
Corteo Storico di san Giovanni 2019_006
Corteo Storico di san Giovanni 2019_007
Corteo Storico di san Giovanni 2019_008
Corteo Storico di san Giovanni 2019_009
Corteo Storico di san Giovanni 2019_010
Corteo Storico di san Giovanni 2019_011
Corteo Storico di san Giovanni 2019_012
Corteo Storico di san Giovanni 2019_013
Corteo Storico di san Giovanni 2019_014
Corteo Storico di san Giovanni 2019_015
Corteo Storico di san Giovanni 2019_016
Corteo Storico di san Giovanni 2019_017
Corteo Storico di san Giovanni 2019_018
Corteo Storico di san Giovanni 2019_019
Corteo Storico di san Giovanni 2019_020
Corteo Storico di san Giovanni 2019_021
Corteo Storico di san Giovanni 2019_022
Corteo Storico di san Giovanni 2019_023
Corteo Storico di san Giovanni 2019_024
Corteo Storico di san Giovanni 2019_025
Corteo Storico di san Giovanni 2019_026
Corteo Storico di san Giovanni 2019_027
Corteo Storico di san Giovanni 2019_028
Corteo Storico di san Giovanni 2019_029
Corteo Storico di san Giovanni 2019_030
Corteo Storico di san Giovanni 2019_031
Corteo Storico di san Giovanni 2019_032
Corteo Storico di san Giovanni 2019_033
Corteo Storico di san Giovanni 2019_034
Corteo Storico di san Giovanni 2019_035
Corteo Storico di san Giovanni 2019_036
Corteo Storico di san Giovanni 2019_037
Corteo Storico di san Giovanni 2019_038
Corteo Storico di san Giovanni 2019_039
Corteo Storico di san Giovanni 2019_040
Corteo Storico di san Giovanni 2019_041
Corteo Storico di san Giovanni 2019_042
Corteo Storico di san Giovanni 2019_043
Corteo Storico di san Giovanni 2019_044
Corteo Storico di san Giovanni 2019_045
Corteo Storico di san Giovanni 2019_046
Corteo Storico di san Giovanni 2019_047
Corteo Storico di san Giovanni 2019_048
Corteo Storico di san Giovanni 2019_049
Corteo Storico di san Giovanni 2019_050
Corteo Storico di san Giovanni 2019_051
Corteo Storico di san Giovanni 2019_052
Corteo Storico di san Giovanni 2019_053
Corteo Storico di san Giovanni 2019_054
Corteo Storico di san Giovanni 2019_055
Corteo Storico di san Giovanni 2019_056
Corteo Storico di san Giovanni 2019_057
Corteo Storico di san Giovanni 2019_058
Corteo Storico di san Giovanni 2019_059
Corteo Storico di san Giovanni 2019_060
Corteo Storico di san Giovanni 2019_061
Corteo Storico di san Giovanni 2019_062
Corteo Storico di san Giovanni 2019_063
Corteo Storico di san Giovanni 2019_064
Corteo Storico di san Giovanni 2019_065
Corteo Storico di san Giovanni 2019_066
Corteo Storico di san Giovanni 2019_067
Corteo Storico di san Giovanni 2019_068
Corteo Storico di san Giovanni 2019_069
Corteo Storico di san Giovanni 2019_070
Corteo Storico di san Giovanni 2019_071
Corteo Storico di san Giovanni 2019_072
Corteo Storico di san Giovanni 2019_073
Corteo Storico di san Giovanni 2019_074
Corteo Storico di san Giovanni 2019_075
Corteo Storico di san Giovanni 2019_076
Corteo Storico di san Giovanni 2019_077
Corteo Storico di san Giovanni 2019_078
Corteo Storico di san Giovanni 2019_079
Corteo Storico di san Giovanni 2019_080
Corteo Storico di san Giovanni 2019_081
Corteo Storico di san Giovanni 2019_082
Corteo Storico di san Giovanni 2019_083
Corteo Storico di san Giovanni 2019_084
Corteo Storico di san Giovanni 2019_085
Corteo Storico di san Giovanni 2019_086
Corteo Storico di san Giovanni 2019_087
Corteo Storico di san Giovanni 2019_088
Corteo Storico di san Giovanni 2019_089
Corteo Storico di san Giovanni 2019_090
Corteo Storico di san Giovanni 2019_091
Corteo Storico di san Giovanni 2019_092
Corteo Storico di san Giovanni 2019_093
Corteo Storico di san Giovanni 2019_094
Corteo Storico di san Giovanni 2019_095
Corteo Storico di san Giovanni 2019_096
Corteo Storico di san Giovanni 2019_097
Corteo Storico di san Giovanni 2019_098
Corteo Storico di san Giovanni 2019_099
Corteo Storico di san Giovanni 2019_100
Corteo Storico di san Giovanni 2019_101
Corteo Storico di san Giovanni 2019_102
Corteo Storico di san Giovanni 2019_103
Corteo Storico di san Giovanni 2019_104
Corteo Storico di san Giovanni 2019_105
Corteo Storico di san Giovanni 2019_106
Corteo Storico di san Giovanni 2019_107
Corteo Storico di san Giovanni 2019_108
Corteo Storico di san Giovanni 2019_109
Corteo Storico di san Giovanni 2019_110
Corteo Storico di san Giovanni 2019_111
Corteo Storico di san Giovanni 2019_112
Corteo Storico di san Giovanni 2019_113
Corteo Storico di san Giovanni 2019_114
Corteo Storico di san Giovanni 2019_115
Corteo Storico di san Giovanni 2019_116
Corteo Storico di san Giovanni 2019_117
Corteo Storico di san Giovanni 2019_118
Corteo Storico di san Giovanni 2019_119
Corteo Storico di san Giovanni 2019_120
Corteo Storico di san Giovanni 2019_121
Corteo Storico di san Giovanni 2019_122
Corteo Storico di san Giovanni 2019_123
Corteo Storico di san Giovanni 2019_124
Corteo Storico di san Giovanni 2019_125
Corteo Storico di san Giovanni 2019_126
Corteo Storico di san Giovanni 2019_127
Corteo Storico di san Giovanni 2019_128
Corteo Storico di san Giovanni 2019_129
Corteo Storico di san Giovanni 2019_130
Corteo Storico di san Giovanni 2019_131
Corteo Storico di san Giovanni 2019_132
Corteo Storico di san Giovanni 2019_133
Corteo Storico di san Giovanni 2019_134
Corteo Storico di san Giovanni 2019_135
Corteo Storico di san Giovanni 2019_136
Corteo Storico di san Giovanni 2019_137
Corteo Storico di san Giovanni 2019_138
Corteo Storico di san Giovanni 2019_139
Corteo Storico di san Giovanni 2019_140
Corteo Storico di san Giovanni 2019_141
Corteo Storico di san Giovanni 2019_142
Corteo Storico di san Giovanni 2019_143
Corteo Storico di san Giovanni 2019_144
Corteo Storico di san Giovanni 2019_145
Corteo Storico di san Giovanni 2019_146
Corteo Storico di san Giovanni 2019_147
Corteo Storico di san Giovanni 2019_148
Corteo Storico di san Giovanni 2019_149
Corteo Storico di san Giovanni 2019_150
Corteo Storico di san Giovanni 2019_151
Corteo Storico di san Giovanni 2019_152
Corteo Storico di san Giovanni 2019_153
Corteo Storico di san Giovanni 2019_154
Corteo Storico di san Giovanni 2019_155
Corteo Storico di san Giovanni 2019_156
Corteo Storico di san Giovanni 2019_157
Corteo Storico di san Giovanni 2019_158
Corteo Storico di san Giovanni 2019_159
Corteo Storico di san Giovanni 2019_160
Corteo Storico di san Giovanni 2019_161
Corteo Storico di san Giovanni 2019_162
Corteo Storico di san Giovanni 2019_163
Corteo Storico di san Giovanni 2019_164
Corteo Storico di san Giovanni 2019_165
Corteo Storico di san Giovanni 2019_166
Corteo Storico di san Giovanni 2019_167
Corteo Storico di san Giovanni 2019_168
Corteo Storico di san Giovanni 2019_169
Corteo Storico di san Giovanni 2019_170
Corteo Storico di san Giovanni 2019_171
Corteo Storico di san Giovanni 2019_172
Corteo Storico di san Giovanni 2019_173
Corteo Storico di san Giovanni 2019_174
Corteo Storico di san Giovanni 2019_175
Corteo Storico di san Giovanni 2019_176
Corteo Storico di san Giovanni 2019_177
Corteo Storico di san Giovanni 2019_178
Corteo Storico di san Giovanni 2019_179
Corteo Storico di san Giovanni 2019_180
Corteo Storico di san Giovanni 2019_181
Corteo Storico di san Giovanni 2019_182
Corteo Storico di san Giovanni 2019_183
Corteo Storico di san Giovanni 2019_184
Corteo Storico di san Giovanni 2019_185
Corteo Storico di san Giovanni 2019_186
Corteo Storico di san Giovanni 2019_187
Corteo Storico di san Giovanni 2019_188
Corteo Storico di san Giovanni 2019_189
Corteo Storico di san Giovanni 2019_190
Corteo Storico di san Giovanni 2019_191
Corteo Storico di san Giovanni 2019_192
Corteo Storico di san Giovanni 2019_193
Corteo Storico di san Giovanni 2019_194
Corteo Storico di san Giovanni 2019_195
Corteo Storico di san Giovanni 2019_196
Corteo Storico di san Giovanni 2019_197
Corteo Storico di san Giovanni 2019_198
Corteo Storico di san Giovanni 2019_199
Corteo Storico di san Giovanni 2019_200
Corteo Storico di san Giovanni 2019_201
Corteo Storico di san Giovanni 2019_202
Corteo Storico di san Giovanni 2019_203
Corteo Storico di san Giovanni 2019_204
Corteo Storico di san Giovanni 2019_205
Corteo Storico di san Giovanni 2019_206
Corteo Storico di san Giovanni 2019_207
Corteo Storico di san Giovanni 2019_208
Corteo Storico di san Giovanni 2019_209
Corteo Storico di san Giovanni 2019_210
Corteo Storico di san Giovanni 2019_211
Corteo Storico di san Giovanni 2019_212
Corteo Storico di san Giovanni 2019_213
Corteo Storico di san Giovanni 2019_214
Corteo Storico di san Giovanni 2019_215
Corteo Storico di san Giovanni 2019_216
Corteo Storico di san Giovanni 2019_217
Corteo Storico di san Giovanni 2019_218
Corteo Storico di san Giovanni 2019_219
Corteo Storico di san Giovanni 2019_220
Corteo Storico di san Giovanni 2019_221
Corteo Storico di san Giovanni 2019_222
Corteo Storico di san Giovanni 2019_223
Corteo Storico di san Giovanni 2019_224
Corteo Storico di san Giovanni 2019_225
Corteo Storico di san Giovanni 2019_226
Corteo Storico di san Giovanni 2019_227
Corteo Storico di san Giovanni 2019_228
Corteo Storico di san Giovanni 2019_229
Corteo Storico di san Giovanni 2019_230
Corteo Storico di san Giovanni 2019_231
Corteo Storico di san Giovanni 2019_232
Corteo Storico di san Giovanni 2019_233
Corteo Storico di san Giovanni 2019_234
Corteo Storico di san Giovanni 2019_235
Corteo Storico di san Giovanni 2019_236
Corteo Storico di san Giovanni 2019_237
Corteo Storico di san Giovanni 2019_238
Corteo Storico di san Giovanni 2019_239
Corteo Storico di san Giovanni 2019_240
Corteo Storico di san Giovanni 2019_241
Corteo Storico di san Giovanni 2019_242
Corteo Storico di san Giovanni 2019_243
Corteo Storico di san Giovanni 2019_244
Corteo Storico di san Giovanni 2019_245
Corteo Storico di san Giovanni 2019_246
Corteo Storico di san Giovanni 2019_247
Corteo Storico di san Giovanni 2019_248
Corteo Storico di san Giovanni 2019_249
Corteo Storico di san Giovanni 2019_250
Corteo Storico di san Giovanni 2019_251
Corteo Storico di san Giovanni 2019_252
Corteo Storico di san Giovanni 2019_253
Corteo Storico di san Giovanni 2019_254
Corteo Storico di san Giovanni 2019_255
Corteo Storico di san Giovanni 2019_256
Corteo Storico di san Giovanni 2019_257
Corteo Storico di san Giovanni 2019_258
Corteo Storico di san Giovanni 2019_259
Corteo Storico di san Giovanni 2019_260
Corteo Storico di san Giovanni 2019_261
Corteo Storico di san Giovanni 2019_262
Corteo Storico di san Giovanni 2019_263
Corteo Storico di san Giovanni 2019_264
Corteo Storico di san Giovanni 2019_265
Corteo Storico di san Giovanni 2019_266
Corteo Storico di san Giovanni 2019_267
Corteo Storico di san Giovanni 2019_268
Corteo Storico di san Giovanni 2019_269
Corteo Storico di san Giovanni 2019_270
Corteo Storico di san Giovanni 2019_271
Corteo Storico di san Giovanni 2019_272
Corteo Storico di san Giovanni 2019_273
Corteo Storico di san Giovanni 2019_274
Corteo Storico di san Giovanni 2019_275
Corteo Storico di san Giovanni 2019_276
Corteo Storico di san Giovanni 2019_277
Corteo Storico di san Giovanni 2019_278
Corteo Storico di san Giovanni 2019_279
Corteo Storico di san Giovanni 2019_280
Corteo Storico di san Giovanni 2019_281
Corteo Storico di san Giovanni 2019_282
Corteo Storico di san Giovanni 2019_283
Corteo Storico di san Giovanni 2019_284
Corteo Storico di san Giovanni 2019_285
Corteo Storico di san Giovanni 2019_286
Corteo Storico di san Giovanni 2019_287
Corteo Storico di san Giovanni 2019_288
Corteo Storico di san Giovanni 2019_289
Corteo Storico di san Giovanni 2019_290
Corteo Storico di san Giovanni 2019_291
Corteo Storico di san Giovanni 2019_292
Corteo Storico di san Giovanni 2019_293
Corteo Storico di san Giovanni 2019_294
Corteo Storico di san Giovanni 2019_295
Corteo Storico di san Giovanni 2019_296
Corteo Storico di san Giovanni 2019_297
Corteo Storico di san Giovanni 2019_298
Corteo Storico di san Giovanni 2019_299
Corteo Storico di san Giovanni 2019_300
Corteo Storico di san Giovanni 2019_301
Corteo Storico di san Giovanni 2019_302
Corteo Storico di san Giovanni 2019_303
Corteo Storico di san Giovanni 2019_304
Corteo Storico di san Giovanni 2019_305
Corteo Storico di san Giovanni 2019_306
Corteo Storico di san Giovanni 2019_307
Corteo Storico di san Giovanni 2019_308
Corteo Storico di san Giovanni 2019_309
Corteo Storico di san Giovanni 2019_310
Corteo Storico di san Giovanni 2019_311
Corteo Storico di san Giovanni 2019_312
Corteo Storico di san Giovanni 2019_313
Corteo Storico di san Giovanni 2019_314
Corteo Storico di san Giovanni 2019_315
Corteo Storico di san Giovanni 2019_316
Corteo Storico di san Giovanni 2019_317
Corteo Storico di san Giovanni 2019_318
Corteo Storico di san Giovanni 2019_319
Corteo Storico di san Giovanni 2019_320
Corteo Storico di san Giovanni 2019_321
Corteo Storico di san Giovanni 2019_322
Corteo Storico di san Giovanni 2019_323
Corteo Storico di san Giovanni 2019_324
Corteo Storico di san Giovanni 2019_325
Corteo Storico di san Giovanni 2019_326
Corteo Storico di san Giovanni 2019_327
Corteo Storico di san Giovanni 2019_328
Corteo Storico di san Giovanni 2019_329
Corteo Storico di san Giovanni 2019_330
Corteo Storico di san Giovanni 2019_331
Corteo Storico di san Giovanni 2019_332
Corteo Storico di san Giovanni 2019_333
Corteo Storico di san Giovanni 2019_334
Corteo Storico di san Giovanni 2019_335
Corteo Storico di san Giovanni 2019_336
Corteo Storico di san Giovanni 2019_337
Corteo Storico di san Giovanni 2019_338
Corteo Storico di san Giovanni 2019_339
Corteo Storico di san Giovanni 2019_340
Corteo Storico di san Giovanni 2019_341
Corteo Storico di san Giovanni 2019_342
Corteo Storico di san Giovanni 2019_343
Corteo Storico di san Giovanni 2019_344
Corteo Storico di san Giovanni 2019_345
Corteo Storico di san Giovanni 2019_346
Corteo Storico di san Giovanni 2019_347
Corteo Storico di san Giovanni 2019_348
Corteo Storico di san Giovanni 2019_349
Corteo Storico di san Giovanni 2019_350
Corteo Storico di san Giovanni 2019_351
Corteo Storico di san Giovanni 2019_352
Corteo Storico di san Giovanni 2019_353
Corteo Storico di san Giovanni 2019_354
Corteo Storico di san Giovanni 2019_355
Corteo Storico di san Giovanni 2019_356
Corteo Storico di san Giovanni 2019_357
Corteo Storico di san Giovanni 2019_358
Corteo Storico di san Giovanni 2019_359
Corteo Storico di san Giovanni 2019_360
Corteo Storico di san Giovanni 2019_361
Corteo Storico di san Giovanni 2019_362
Corteo Storico di san Giovanni 2019_363
Corteo Storico di san Giovanni 2019_364
Corteo Storico di san Giovanni 2019_365
Corteo Storico di san Giovanni 2019_366
Corteo Storico di san Giovanni 2019_367
Corteo Storico di san Giovanni 2019_368
Corteo Storico di san Giovanni 2019_369
 

Foto: Beppe Sacchetto © 2019



FESTA DI SAN GIOVANNI 2019 CORTEO STORICO

 

Torino, 23 Giugno 2019

Due ali di folla hanno accompagnato il tradizionale Corteo Storico per le vie del centro in occasione della festa di san Giovanni, Patrono della città di Torino.

Numerosissimi i figuranti e i gruppi che con i loro abiti tradizionali d'epoca e le ricche acconciature delle signore hanno colorato e reso bella la festa.

Allegria e gioia per tutto il pomeriggio, un appuntamento che da anni si rinnova tutti gli anni sempre più seguito.

 

 

    Foto Beppe Sacchetto

 

 

   VBS50 Network Photography Torino

    https://www.vbs50.com - info@vbs50.com

    Foto - Città - Eventi - Attualità - Cerimonie - Web

    vbs50©1998

 

 

 



Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto