Up Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa Slideshow

VBS_0886 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0887 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0888 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0889 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0890 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0892 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0895 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0896 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0897 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0898 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0899 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0900 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0901 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0902 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0903 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0904 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0905 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0906 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0907 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0908 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0909 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0910 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0911 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0912 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0914 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0915 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0916 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0917 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0918 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0919 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0921 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0922 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0923 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0924 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0925 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0926 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0927 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0928 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0929 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0930 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0931 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0932 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0933 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0934 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0935 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0936 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0937 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0938 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0939 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0940 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0941 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0942 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0943 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0944 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0945 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0946 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0947 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0948 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0949 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0950 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0951 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0952 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0953 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0954 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0955 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0956 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0957 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0958 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0959 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0960 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0961 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0962 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0963 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0964 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0965 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0966 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0967 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0968 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0969 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0970 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0971 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0972 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0973 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0974 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0975 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0977 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0978 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0979 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0980 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0981 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0982 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0983 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0984 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0985 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0986 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0987 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0988 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0989 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0990 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0991 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0992 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0993 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0994 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0995 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0996 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0997 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0998 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_0999 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1000 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1001 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1002 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1003 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1004 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1005 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1006 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1007 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1008 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1009 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1010 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1011 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1012 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1013 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1014 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1015 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1016 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1017 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1018 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1019 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1020 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1021 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1022 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1023 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1024 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1025 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1026 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1027 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1028 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1029 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1030 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1031 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1032 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1034 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1035 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1036 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1037 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1038 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1039 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1040 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1041 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1042 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1043 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1044 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1045 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1046 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1047 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1048 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1049 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1050 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1051 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1052 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1053 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1054 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1055 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1056 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1057 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1058 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1059 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1060 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1061 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1062 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1063 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1064 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1065 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1066 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1067 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1068 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1069 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1070 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1071 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1072 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1073 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1074 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1075 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1076 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1077 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1078 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1079 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1080 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1081 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1082 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1083 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1084 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1085 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1086 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1087 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1088 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1089 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1090 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1091 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1092 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1093 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1094 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1095 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1096 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1097 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1098 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1099 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1100 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1101 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1102 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1103 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1104 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1105 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1106 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1107 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1108 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1109 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1110 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1111 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1113 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1114 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1115 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1116 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1117 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1118 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1119 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1120 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1121 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1122 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1123 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1124 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1125 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1126 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1127 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1128 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1129 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1130 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1131 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1132 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1133 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1134 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1135 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1136 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1137 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1138 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1139 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1140 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1141 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1142 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1143 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1144 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1145 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1146 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1147 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1148 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1149 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1150 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1151 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1152 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1153 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1154 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1155 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1156 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1157 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1158 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1159 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1160 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1161 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1162 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1163 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1164 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1165 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1166 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1167 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1168 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1169 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1170 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1171 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1172 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1173 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1174 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1175 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1176 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1177 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1178 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1179 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1180 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1181 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1182 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1183 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1184 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1185 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1186 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1187 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1188 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1189 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1191 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1192 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1193 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1195 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1196 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1197 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1198 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1199 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1200 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1201 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1202 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1203 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1204 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1205 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1206 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1207 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1208 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1209 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1210 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1211 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1212 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1213 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1214 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1215 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1216 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1217 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1218 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1219 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1220 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1221 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1222 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1223 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1224 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1225 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1226 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1227 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1228 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1229 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1230 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1231 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1232 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1233 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1234 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1235 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1236 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1237 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1238 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1239 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1240 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1241 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1242 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1243 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1244 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1245 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1246 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1247 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1248 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1249 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1250 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1251 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1252 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1253 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1254 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1255 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1256 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1257 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1258 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1259 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1260 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1261 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1262 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1263 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1264 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1265 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1266 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1267 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1268 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1269 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1270 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1271 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1272 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1273 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1274 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1275 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1276 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1277 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1278 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1279 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1280 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1282 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1283 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1286 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1287 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1288 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1289 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1290 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1291 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1292 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1294 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1296 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1298 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1299 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1301 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1302 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1305 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1306 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1307 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1309 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1310 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1311 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1312 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
VBS_1313 - Festa di San Giovanni 2022 - Santa Messa in Duomo
 

Foto: Beppe Sacchetto © 2022FESTA DI SAN GIOVANNI 2022 - SANTA MESSA IN DUOMO

 

Torino, 24 Giugno 2022

Come da tradizione nella Festa di San Giovanni il 24 Giugno, Torino celebra il suo Santo Patrono con una Messa solenne in Duomo officiata da Sua Eminenza mons. Roberto Repole, organizzata dalla Famija Turineisa con la partecipazione di Gianduja e Giacometta e da numerose autorità civili, militari e religiose.

Durante la celebrazione è stata effettuata la benedizione dei Pani della Carità che si rinnova ogni anno.

 

 

    Foto Beppe Sacchetto

 

 

   VBS50 Network Photography Torino

    https://www.vbs50.com - info@vbs50.com

    Foto - Città - Eventi - Attualità - Cerimonie - Web

    vbs50©1998

 

 

 Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto