Up Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa Slideshow

VBS_5358 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5359 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5360 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5356 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5352 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5362 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5354 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5364 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5348 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5365 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5366 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5367 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5368 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5369 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5371 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5375 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5376 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5378 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5379 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5381 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5383 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5384 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5385 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5386 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5387 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5388 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5389 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5390 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5391 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5392 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5393 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5394 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5395 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5396 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5397 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5398 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5399 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5401 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5402 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5403 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5404 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5405 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5406 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5407 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5408 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5409 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5410 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5411 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5412 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5413 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5414 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5415 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5416 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5417 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5418 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5419 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5420 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5421 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5422 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5423 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5424 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5425 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5426 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5428 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5429 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5430 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5431 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5432 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5433 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5434 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5435 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5436 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5437 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5438 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5439 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5440 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5441 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5442 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5443 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5444 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5445 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5446 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5447 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5448 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5449 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5450 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5451 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5453 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5454 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5455 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5456 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5457 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5458 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5459 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5460 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5462 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5464 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5465 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5466 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5469 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5470 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5472 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5473 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5474 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5475 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5476 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5477 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5478 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5479 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5481 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5482 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5483 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5484 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5485 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5486 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5488 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5489 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5491 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5492 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5493 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5496 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5497 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5501 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5502 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5503 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5504 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5505 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5508 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5512 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5513 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5514 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5516 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5518 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5519 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5522 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5524 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5525 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5526 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5527 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5528 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5531 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5534 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5535 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5536 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5537 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5538 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5539 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5540 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5541 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5542 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5543 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5544 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5545 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5546 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5547 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5548 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5549 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5550 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5551 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5552 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5553 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5554 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5555 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5556 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5557 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5558 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5559 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5560 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5561 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5562 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5563 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5564 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5565 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5567 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5568 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5569 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5570 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5571 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5572 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5573 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5574 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5575 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5576 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5577 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5578 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5579 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5580 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5581 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5582 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5583 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5584 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5585 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5586 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5587 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5588 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5589 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5590 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5591 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5592 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5593 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5594 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5595 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5596 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5597 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5598 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5599 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5600 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5601 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5602 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5603 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5604 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5605 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5606 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5607 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5608 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5609 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5610 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5611 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5612 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5613 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5614 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5615 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5616 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5617 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5618 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5619 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5620 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5621 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5622 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5624 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5625 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5626 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5627 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5628 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5629 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5631 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5632 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5633 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5634 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5635 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5636 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5642 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5643 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5644 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5646 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5647 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5648 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5649 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5650 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5651 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5652 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5653 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5654 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5655 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5656 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5657 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5658 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5659 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5660 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5661 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5662 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5663 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5664 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5665 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5666 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5667 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5668 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5669 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5670 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5671 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5672 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5673 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5674 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5675 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5676 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5677 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5678 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5679 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5680 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5681 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5682 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5683 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5684 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5685 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5686 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5689 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5691 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5692 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5694 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5695 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5696 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5697 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5698 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5699 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5701 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5702 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5703 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5704 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5705 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5706 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5707 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5708 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5709 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5710 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5711 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5712 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5713 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5714 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5715 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5716 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5717 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5718 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5719 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5720 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5721 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5722 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5723 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5724 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5725 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5726 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5727 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5728 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5729 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5730 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5731 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5732 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5733 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5734 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5735 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5736 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5737 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5738 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa
VBS_5739 - Festa di San Giovanni 2023 - Santa Messa

Foto: Beppe Sacchetto © 2023FESTA DI SAN GIOVANNI 2023 - SANTA MESSA

 

Torino, 24 Giugno 2023

Com’è tradizione, il 24 giugno in Cattedrale Mons. Roberto Repole ha presieduto la S. Messa per la festa patronale di San Giovanni Battista organizzata dalla Famija Turineisa con la partecipazione di Gianduja e Giacometta.

Ogni anno la Famija Turinèisa partecipa alla realizzazione dei festeggiamenti del Santo Patrono, e anche quest'anno, non e mancata all'appuntamento con la Santa Messa presso il Duomo, officiata dal Cardinale di Torino, Mons. Roberto Repole alla presenza delle autorità cittadine Civili e Religiose e della cittadinanza.

Durante la celebrazione è stata effettuata la benedizione dei Pani della Carità...

Omelia di mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa

Entriamo nel vivo della festa di questa nostra Torino, città nobile e gentile. Entriamo nel cuore della festa di questa nostra città che è stata e – dobbiamo dirlo – continua ad essere per molti aspetti una città generosa e ospitale. E tuttavia con altrettanta onestà dobbiamo dire che entriamo nel cuore della festa di una città che da decenni vive una profonda crisi di identità, che anche soltanto uno sguardo alla superficie e qualche dato statistico ci fa intravedere. Nel settimanale diocesano «La Voce E il Tempo» di questi giorni c’è un reportage molto interessante sul mutamento della nostra città. Mentre nel 1951 la ricchezza era prodotta per il 65% dall’industria e il terziario offriva soltanto il 28%, nel 2020 i dati si sono completamente ribaltati: il 75% è dovuto al terziario e solo un magro 25% all’industria.

Ma sappiamo molto bene che non sarà il dato meramente economico a fornirci la possibilità di intravedere una nuova identità per questa città. Anzi, più spingiamo sull’aspetto e la dimensione economica chiusa in se stessa, più spingiamo sullo sviluppo tecnologico chiuso in se stesso, e più si ingenerano dei drammi che non riusciamo neppure più a guardare. Si scavano dei vuoti profondi nel cuore e nelle vite delle persone. Si generano delle solitudini spesso invalicabili. Si producono forme di depressione che creano a volte anche disgusto della vita. E quel che è drammatico – lo sappiamo se abbiamo ancora un po’ di dimestichezza con la realtà – è che questo sta cominciando ad accadere sin dalla più tenera età.

Abbiamo bisogno di altro per trovare un’identità. Non ci possiamo accontentare di quella che Tommaso d’Aquino, nella Summa contra Gentiles molti secoli fa, chiamava la «beatitudine animale», cioè quella felicità che sta semplicemente nel soddisfacimento del bisogno sensoriale o animale. Perché abbiamo sete di verità, abbiamo sete di trascendenza, abbiamo sete di senso per trovare un’identità profonda, anche come città, anche come collettività. Forse è giunto il momento di dirci che l’uomo non è semplicemente una scimmia che sta dritta: è qualcosa di molto di più, anche quando vive insieme ad altri uomini, anche quando forma una città e una società.

E per questo ci fa un gran bene celebrare la nostra festa facendo la memoria di Giovanni il Battista, che è stato profondamente concentrato su Cristo, catturato – vorrei dire – da Cristo, come la verità, il senso, l’espressione della trascendenza e che, proprio per questo, ha saputo indicarlo come la verità e la salvezza non soltanto di alcuni ma di tutti, non soltanto di certi uomini ma di tutta l’umanità, di tutti i tempi. All’inizio del mese ho avuto la grazia di essere a Toledo dove c’è un dipinto di Caravaggio che raffigura appunto Giovanni il Battista giovane, nel deserto, che ha ai piedi l’agnello, evidentemente Cristo, e tutto il suo sguardo è concentrato lì, come dire che lì c’è il motivo della sua vita e lì c’è anche il motivo della possibilità che egli ha di donare la vita, di morire. Ma sappiamo altrettanto bene che molta iconografia ci presenta Giovanni il Battista con il dito puntato a indicare Cristo.

Ecco, facciamo bene a celebrare la memoria di Giovanni il Battista, anzitutto come Chiesa e come cristiani di Torino, per riprendere lo slancio e il coraggio di vivere nella città degli uomini, in questa città degli uomini, pienamente concentrati su Cristo, ma capaci di indicarlo come quella verità, quel senso, quella trascendenza di cui questa città ha un infinito bisogno. Dei cristiani e una Chiesa che indicano Cristo anche per la vita civile, svolgono un servizio grandissimo di carità sociale e politica. C’è stata, c’è e ci sarà sempre una carità che mette le pezze – potremmo dire – a certi piccoli o grandi disastri delle nostre società occidentali. Continueremo a farlo, l’abbiamo sempre fatto. Ma c’è bisogno di un’altra carità che i cristiani devono offrire a questa città ed è la carità di indicare Cristo e, indicando Cristo, mostrare e dare voce a tutto ciò che le ideologie imperanti troppo spesso non sanno mostrare e a cui non sanno dare voce.

Penso alla debolezza, allo sconcerto, alla fragilità di tanti bimbi e di tanti ragazzi che debbono venir su senza poter contare sull’affetto certo e rimanendo qualche volta nell’insicurezza, nella precarietà strutturale della vita. Penso alla profonda solitudine di tante donne e uomini anziani, che lo sviluppo tecnologico a volte rende ancora più amara. Non lo diciamo mai, ma più cresce la tecnologia e più tanti anziani si trovano forestieri dentro questo mondo. Ieri un amico medico mi ha detto una cosa che mi ha fatto rabbrividire: ci sono degli anziani soli che rinunciano a fare degli esami medici, di cui avrebbero bisogno, perché non hanno nessuno che li possa aiutare a disbrigarsi nella burocrazia tecnocratica in cui viviamo.

È questa la società e il futuro che vogliamo oppure vogliamo anche altro? E penso al dramma che vivono alcuni giovani. Mi colpisce che cresca il livello di autolesionismo nei giovani, qualcosa che altre generazioni non hanno conosciuto, che ci dovrebbe far pensare. Ma qualche volta cresce anche l’aggressività nei confronti di altri. Viviamo in una città che non soltanto vive una crisi di natalità – lo sappiamo – ma dove i dati ci dicono che la popolazione carceraria giovanile cresce. Forse qui dentro c’è un urlo, una richiesta di senso che dobbiamo ascoltare.

Ecco, sarebbe bello che ci fossero dei cristiani e una Chiesa che con Giovanni Battista, come Giovanni Battista, sanno ancora indicare Cristo come colui che ci dà delle parole per vedere ciò che alcune ideologie non vogliono vedere, ma anche per riconoscere che Cristo è il Vangelo; possono essere promotori di società, di cittadinanza, di vita comune. Questo la Chiesa lo ha sempre fatto. Alcune visioni un po’ miopi e anche poco informate a volte non lo sanno, ma se viviamo in un tempo in cui ormai la scuola c’è – grazie a Dio – per tutti, la sanità c’è – grazie a Dio – per tutti, forse lo dobbiamo anche alla carità fattiva della Chiesa, dei cristiani.

Ma oggi c’è bisogno che noi riprendiamo fiducia, parresia, nel dire che Cristo può essere colui che dà senso alle nostre vite e che dà senso e identità anche alle nostre città, ai nostri paesi. Se lo facciamo, io credo che si potrà catturare l’attenzione di tutte le donne e gli uomini di buona volontà, di tutti quelli che vogliono bene a questa città e che già si stanno impegnando tantissimo per il bene di questa città, affinché si riscopra la necessità di una cultura che non sia soltanto una cultura che tende a disintegrare quello che c’è, ma di una cultura costruttiva perché dà prospettive di verità, di trascendenza e di senso.

Abbiamo bisogno di una città con le strade che funzionano, certo. Abbiamo bisogno di una città dove ci siano degli ospedali che ci permettano di curarci bene, certo. Abbiamo bisogno di una città che ci offra case ospitali, che dia lavoro a tutti, certo. Ma quando avremo anche tutto questo, non avremo ancora fatto un passo definitivo verso qualcosa d’altro che la «beatitudine bestiale». Sarebbe bello riprendere confidenza con Giovanni il Battista, che ci indica Cristo come possibilità di un senso, di una verità, di una trascendenza, che ci fa vivere insieme in modi rinnovati e molto più belli.

 Qualcosa che una poetessa dell’altro secolo, Antonia Pozzi, mi pare abbia colto con fiducia e con speranza, la stessa fiducia e speranza che possiamo continuare ad avere noi. Scriveva così:
Signore, tu lo senti
ch’io non ho voce più per ridire
il tuo canto segreto.
Signore, tu lo vedi
ch’io non ho occhi più
per i tuoi cieli, per le nuvole tue consolatrici.
Signore, per tutto il mio pianto,
ridammi una stilla di Te ch’io riviva.
Perché tu sai, Signore,
che in un tempo lontano
anch’io tenni nel cuore
tutto un lago, un gran lago,
specchio di Te.
Ma tutta l’acqua mi fu bevuta, o Dio,
ed ora dentro il cuore
ho una caverna vuota, cieca di Te.
Signore, per tutto il mio pianto,
ridammi una stilla di Te, ch’io riviva.

Può darsi che certe volte nel cuore, anche nel cuore della nostra città, abbiamo come una caverna vuota, tante sono le lacrime che versiamo, ma c’è sempre la speranza e la fiducia che Cristo, indicato da Giovanni il Battista, riempia i cuori degli uomini e delle nostre città.
+ Roberto Repole

 

 

    Foto Beppe Sacchetto

 

 

   VBS50 Network Photography Torino

    https://www.vbs50.com - info@vbs50.com

    Foto - Città - Eventi - Attualità - Cerimonie - Web

    vbs50©1998

 

 

 


Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto