Up Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa Slideshow

VBS_5594 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5599 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5601 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5603 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5607 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5609 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5610 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5612 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5613 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5614 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5616 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5617 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5619 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5622 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5625 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5627 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5628 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5629 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5630 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5631 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5632 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5633 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5634 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5635 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5636 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5637 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5638 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5639 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5640 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5641 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5642 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5643 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5644 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5645 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5646 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5647 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5648 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5649 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5650 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5651 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5652 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5653 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5654 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5655 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5656 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5657 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5658 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5659 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5660 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5661 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5662 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5663 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5664 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5665 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5666 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5667 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5668 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5669 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5670 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5671 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5672 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5673 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5674 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5675 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5676 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5677 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5678 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5679 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5680 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5681 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5682 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5683 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5684 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5685 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5686 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5687 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5688 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5689 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5690 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5691 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5692 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5693 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5694 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5695 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5696 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5698 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5699 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5701 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5702 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5703 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5704 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5705 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5709 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5710 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5711 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5712 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5713 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5714 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5715 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5716 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5719 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5720 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5721 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5722 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5723 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5724 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5725 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5726 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5727 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5730 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5731 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5732 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5733 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5734 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5736 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5737 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5738 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5739 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5740 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5741 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5743 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5744 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5745 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5746 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5747 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5748 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5749 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5750 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5751 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5752 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5753 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5754 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5755 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5756 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5757 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5758 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5759 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5760 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5761 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5762 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5763 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5764 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5765 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5766 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5767 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5768 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5769 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5770 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5771 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5772 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5773 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5774 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5775 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5776 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5777 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5778 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5779 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5780 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5781 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5782 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5783 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5784 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5785 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5786 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5787 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5788 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5789 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5790 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5791 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5792 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5793 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5794 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5795 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5796 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5797 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5798 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5799 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5800 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5801 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5802 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5803 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5804 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5805 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5806 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5807 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5808 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5809 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5810 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5811 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5812 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5813 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5815 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5816 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5817 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5818 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5819 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5820 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5821 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5822 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5823 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5824 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5825 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5826 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5827 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5828 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5829 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5830 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5831 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5832 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5833 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5834 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5835 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5836 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5837 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5838 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5839 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5840 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5841 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5842 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5843 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5844 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5845 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5846 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5847 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5848 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5849 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5850 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5851 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5852 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5853 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5854 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5855 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5856 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5858 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5859 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5860 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5861 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5862 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5863 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5864 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5865 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5866 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5867 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5868 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5869 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5870 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5871 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5872 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5873 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5874 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5875 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5876 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5877 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5878 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5879 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5880 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5881 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5882 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5883 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5884 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5885 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5886 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5887 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5888 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5889 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5890 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5891 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5892 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5893 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5894 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5895 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5896 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5897 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5898 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5899 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5900 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5901 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5902 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5903 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5904 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5905 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5906 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5907 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5908 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5909 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5910 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5911 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5912 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5913 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5914 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5915 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5916 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5917 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5918 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5919 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5920 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa
VBS_5921 - Festa di San Giovanni 2024 - Santa Messa

Foto: Beppe Sacchetto © 2024FESTA DI SAN GIOVANNI 2024 - SANTA MESSA

 

Torino, 24 Giugno 2024

Come da tradizione nella Festa di San Giovanni il 24 Giugno, Torino celebra il suo Santo Patrono con una Messa solenne in Duomo officiata da Sua Eminenza mons. Roberto Repole, organizzata dalla Famija Turineisa con la partecipazione di Gianduja e Giacometta e da numerose autorità civili, militari e religiose e con la Banda del Corpo di Polizia Locale di Torino.

Durante la celebrazione è stata effettuata la benedizione dei Pani della Carità che si rinnova ogni anno.

Omelia di mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, alla Messa nella solennità di San Giovanni Battista, patrono di Torino:

Quando diciamo di qualcuno che è un profeta o di una persona che è profetica, generalmente intendiamo dire che è capace di intravedere e di predire il futuro. E questo perché nella Bibbia spesso i profeti sono stati degli uomini capaci di vedere più in là dei loro contemporanei e di indicare ciò che il loro tempo non era capace di indicare. Ma questo è solo uno dei tanti aspetti della profezia. Per la Bibbia la profezia consiste nel percepire la presenza di Dio in mezzo alla vicenda dell'umanità. Per la Bibbia la profezia consiste nel leggere la storia con gli occhi e con lo sguardo di Dio e vedere che l'umanità è indirizzata a Lui e soltanto a Lui. E, in questo senso, a ragione, il Nuovo Testamento ci presenta, tra il resto, Giovanni il Battista come un profeta, come l'ultimo dei profeti, come dirà Gesù «colui che è il più grande tra i nati di donna».

Egli ha vissuto il momento di trapasso dall'epoca dell'attesa all'epoca del compimento. Ed è stato profeta perché ha letto il suo tempo e lo ha interpretato come il tempo unico, singolare della visita definitiva, escatologica di Dio, che ha mandato il suo Figlio nel mondo per salvare il mondo, per esprimere tutto il suo amore nei confronti del mondo. E Giovanni il Battista, questo Figlio Gesù Cristo, lo ha additato e ha disposto l'umanità ad andare incontro a Lui. È stato un profeta e lo è stato con la forza della sua testimonianza: per dire la verità, per dire che Cristo è la verità, ha pagato con la sua vita. Ma non solo. Lui, che ha indicato il Figlio di Dio, lo ha cercato fino in fondo; è stato un cercatore di Dio fino alla fine dei tempi.

Noi oggi celebriamo la solennità di Giovanni il Battista come patrono di questa nostra Chiesa che è in Torino e della Città di Torino. E lo celebriamo per ricordare anche quest'anno, anche oggi, che abbiamo bisogno in questo tempo, in questa nostra civiltà, in questa nostra Città, di uno sguardo profetico che sappia leggere la realtà dal punto di vista degli occhi di Dio. So benissimo che abbiamo la necessità di molti altri sguardi per leggere quello che accade nel mondo, per leggere quello che succede nelle strade e nelle case della nostra Città. Abbiamo bisogno di uno sguardo sociologico, così come abbiamo bisogno di una lettura economica, di una visione politica e oggi sempre di più anche geopolitica, visto che ci sono degli scenari mondiali che toccano anche le nostre città.

Abbiamo bisogno di tutto questo, ma tutto questo non è sufficiente, perché queste visioni alla fine sono soltanto quantitative: riescono a leggere le statistiche, ma non sono capaci di cogliere l'unicità di ciascuna donna e di ciascun uomo. Non possono permetterci di vedere quello che si agita nel cuore di ognuno, in una maniera unica e irripetibile; di scorgere quelle lacrime uniche che a volte cadono dagli occhi delle donne e degli uomini; di vedere il sorriso di gioia che si stampa sui volti di donne e uomini in carne e ossa. Questi sguardi quantitativi non ci aiutano a vedere tutto quel fascio di desideri e di attese che c'è in ognuno di noi e che tutto questo mondo non sarà mai capace di colmare. C'è bisogno per questo dello sguardo della profezia, dello sguardo degli occhi di Dio, che ci fa dire che ognuno - non importa se è ricco o se è povero, non importa se ha delle qualità oppure ne è privo, non importa se è abile o se è disabile – ognuno, per il fatto stesso che è uomo/che è donna, è un figlio/una figlia amato/amata teneramente da Dio. È di questo sguardo che anche oggi, anche nella nostra Città, abbiamo bisogno; forse soprattutto oggi, perché mai come in questo tempo si sta verificando il pericolo che le donne e gli uomini vengano percepiti non più come fine di tutta la realtà economica, lavorativa, sociale e politica, ma vengano percepiti come strumenti, come mezzi. E allora c'è bisogno dello sguardo della profezia, c'è bisogno di ritrovare gli occhi di Dio su di noi e sulla nostra città.

Viviamo un tempo di sviluppo tecnico che non si è mai verificato nella storia. Eppure - lo sappiamo tutti - questo a volte ci impaurisce, perché non sempre siamo padroni della tecnica che produciamo. A volte è proprio questa tecnica che ci rende strumenti e mezzi. Un filosofo illustre, Immanuel Kant, nella «Critica della ragion pratica», nell'imperativo categorico dice qualcosa che abbiamo forse dimenticato troppo in fretta: «Agisci sempre pensando che l'umanità, nella tua persona e nella persona di chiunque altro, sia un fine e mai un mezzo»… un fine e mai un mezzo! Lo dice ereditando il meglio della tradizione cristiana, lo dice facendosi espressione del meglio della ragione degli uomini.

Ma questo oggi, a volte, può rischiare di essere compromesso. Qualche volta rabbrividisco un po' pensando che leggiamo i libri della storia e, giustamente, rimaniamo sconcertati dal fatto che nella vicenda della nostra umanità ci sia stata la schiavitù. Ma rabbrividisco perché penso che forse non abbiamo gli stessi occhi lucidi per vedere le schiavitù di oggi, anzi, che qualche volta alcune ideologie sono così potenti e così annebbianti da non farci vedere le nuove schiavitù di oggi. E allora abbiamo bisogno anche oggi della profezia, dello sguardo e degli occhi di Dio.

Voi sapete che in questo anno, qualche volta, mi sono permesso di intervenire su alcuni temi che riguardano la nostra Città, che toccano le ferite di donne e di uomini della nostra Città. Il tema del lavoro, della chiusura di alcune industrie. Il tema della povertà: i nostri rapporti Caritas ci hanno detto che oramai ci sono donne e uomini che, pur avendo un lavoro, bussano agli sportelli delle nostre parrocchie. Il tema della fragilità dei più giovani, che sono soggetti a lavori precari che non permettono loro di costruire una vita, di guardare al futuro con fiducia, soprattutto quella precarietà che viene dal non ritrovare più un senso per cui vivere.

Mi sono permesso qualche volta di intervenire, ben sapendo che non sono un politico, non sono un sindacalista, non sono un economista. Sono semplicemente un cristiano, un figlio della Chiesa e rappresentante di questa Chiesa che è in Torino, che ha ancora il dovere di riprodurre oggi la profezia di Giovanni il Battista e, in definitiva, la profezia di Gesù, quello sguardo di Dio che è capace di incontrare gli occhi di ciascuno di noi e di dirci, anche senza parlare: “Tu sei figlio/tu sei figlia, amatissimo/amatissima. Questa è la tua più grande, più profonda, indelebile dignità”. Finché c'è bisogno di ricordare questo sguardo degli occhi di Dio, c'è bisogno dell'umile servizio della Chiesa.

 

 

    Foto Beppe Sacchetto

 

 

   VBS50 Network Photography Torino

    https://www.vbs50.com - info@vbs50.com

    FotoCronaca - Reportage - Servizi Fotografici - Web

    vbs50©1998

 

 

 


Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto