Up Festival delle Sagre Astigiane 2022

VBS_8983 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_8985 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_8987 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_8989 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_8993 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_8994 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_8995 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_8996 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_8997 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_8998 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_8999 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9000 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9001 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9002 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9003 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9004 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9005 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9006 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9007 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9009 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9010 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9011 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9012 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9013 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9015 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9016 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9017 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9019 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9020 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9021 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9022 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9023 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9025 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9026 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9027 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9028 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9030 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9031 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9033 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9034 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9035 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9036 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9037 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9039 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9041 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9042 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9043 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9044 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9045 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9047 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9048 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9049 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9050 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9051 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9052 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9053 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9054 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9055 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9056 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9057 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9058 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9059 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9061 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9062 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9063 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9064 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9065 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9067 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9069 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9070 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9072 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9073 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9075 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9077 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9078 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9080 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9082 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9086 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9087 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9088 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9091 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9092 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9093 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9094 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9095 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9096 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9097 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9098 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9099 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9100 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9101 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9102 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9103 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9104 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9105 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9106 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9107 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9109 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9110 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9111 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9112 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9113 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9114 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9115 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9116 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9117 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9118 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9119 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9120 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9121 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9122 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9123 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9124 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9125 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9126 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9127 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9128 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9129 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9130 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9131 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9132 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9133 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9134 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9135 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9136 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9137 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9138 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9139 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9140 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9141 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9142 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9143 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9144 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9145 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9146 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9147 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9148 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9149 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9150 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9151 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9152 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9153 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9154 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9155 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9156 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9157 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9158 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9159 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9160 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9161 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9162 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9163 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9164 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9165 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9166 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9167 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9168 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9169 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9170 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9171 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9172 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9173 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9174 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9175 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9176 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9177 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9178 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9179 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9180 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9181 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9182 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9183 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9184 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9185 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9186 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9187 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9188 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9189 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9190 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9191 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9192 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9193 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9194 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9195 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9196 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9197 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9198 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9199 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9200 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9201 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9202 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9203 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9204 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9205 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9206 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9207 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9208 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9209 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9210 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9212 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9213 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9214 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9215 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9216 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9219 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9220 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9221 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9223 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9224 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9225 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9226 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9227 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9228 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9229 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9230 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9231 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9233 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9234 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9235 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9236 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9237 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9238 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9239 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9240 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9241 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9242 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9243 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9244 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9245 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9246 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9247 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9248 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9249 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9250 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9251 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9252 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9253 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9254 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9255 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9256 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9257 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9258 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9259 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9260 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9261 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9262 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9263 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9264 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9265 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9266 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9267 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9269 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9270 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9271 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9272 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9273 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9274 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9275 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9276 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9277 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9278 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9279 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9280 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9281 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9282 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9283 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9285 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9286 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9287 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9288 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9289 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9290 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9291 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9292 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9293 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9294 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9295 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9296 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9297 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9298 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9299 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9300 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9301 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9302 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9303 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9304 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9305 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9306 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9307 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9308 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9309 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9310 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9311 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9312 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9313 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9314 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9315 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9316 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9317 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9318 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9319 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9320 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9321 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9322 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9323 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9324 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9325 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9326 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9327 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9328 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9329 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9330 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9332 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9333 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9334 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9335 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9336 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9337 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9338 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9339 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9340 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9341 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9342 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9343 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9344 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9345 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9346 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9347 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9348 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9350 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9351 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9352 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9353 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9354 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9355 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9357 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9358 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9359 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9360 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9361 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9362 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9363 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9365 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9366 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9367 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9368 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9370 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9372 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9373 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9374 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9375 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9376 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9377 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9380 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9381 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9382 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9383 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9385 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9387 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9388 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9390 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9392 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9393 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9394 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9395 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9396 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9397 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9398 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9399 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9400 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9401 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9402 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9403 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9404 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9405 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9407 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9408 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9409 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9411 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9413 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9414 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9415 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9416 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9417 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9418 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9419 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9420 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9421 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9422 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9423 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9424 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9425 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9426 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9427 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9428 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9429 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9430 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9431 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9432 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9433 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9435 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9436 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9437 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9438 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9440 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9441 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9442 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9443 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9444 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9445 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9446 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9447 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9448 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9449 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9450 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9451 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9452 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9453 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9454 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9455 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9456 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9457 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9458 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9459 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9460 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9461 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9462 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9463 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9464 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9465 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9468 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9470 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9471 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9472 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9473 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9474 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9475 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9476 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9477 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9478 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9479 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9480 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9481 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9482 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9483 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9484 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9485 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9486 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9487 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9488 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9489 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9490 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9491 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9492 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9493 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9494 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9495 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9497 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9498 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9500 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9501 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9503 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9504 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9505 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9506 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9507 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9508 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9509 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9510 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9511 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9512 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9513 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9514 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9515 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9516 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9517 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9518 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9519 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9520 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9521 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9522 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9523 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9524 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9525 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9526 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9527 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9528 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9529 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9530 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9531 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9532 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9533 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9534 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9535 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9536 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9537 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9538 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9539 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9540 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9541 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9542 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9543 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9544 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9545 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9546 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9547 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9548 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9549 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9550 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9551 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9552 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9553 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9554 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9555 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9556 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9557 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9558 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9559 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9560 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9561 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9562 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9563 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9564 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9565 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9566 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9567 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9568 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9569 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9570 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9571 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9572 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9573 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9574 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9575 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9576 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9577 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9578 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9579 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9580 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9581 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9582 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9583 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9584 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9585 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9586 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9587 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9588 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9589 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9590 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9591 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9592 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9593 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9594 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9595 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9596 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9597 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9598 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9599 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9600 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9601 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9602 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9603 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9604 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9605 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9606 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9607 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9608 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9609 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9610 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9611 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9612 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9613 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9614 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9615 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9616 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9617 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9618 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9620 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9621 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9622 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9623 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9624 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9625 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9626 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9627 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9628 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9629 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9630 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9631 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9632 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9633 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9634 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9635 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9636 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9637 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9638 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9639 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9640 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9641 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9642 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9643 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9644 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9645 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9646 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9647 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9648 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9649 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9650 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9651 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9652 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9653 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9654 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9655 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9656 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9657 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9658 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9659 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9660 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9661 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9662 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9663 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9664 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9665 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9666 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9667 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9668 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9669 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9670 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9671 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9672 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9673 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9674 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9675 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9676 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9677 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9678 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9679 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9680 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9681 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9682 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9683 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9687 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9687A - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9690 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9691 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9692 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9693 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9694 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9695 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9697 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9700 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9700A - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9701 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9702 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9703 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9705 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9706 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9707 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9708 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9709 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9710 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9711 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9712 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9713 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9714 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9715 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9717 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9718 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9719 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9721 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9722 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9723 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9725 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9726 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9727 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9728 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9729 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9730 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9731 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9732 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9733 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9734 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9735 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9736 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9737 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9738 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9739 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9740 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9741 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9742 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9743 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9744 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9745 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9746 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9747 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9748 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9749 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9750 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9751 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9752 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9753 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9754 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9755 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9756 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9757 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9758 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9759 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9760 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9761 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9762 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9763 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9764 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9765 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9766 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9767 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9768 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9769 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9770 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9771 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9772 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9773 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9774 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9775 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9776 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9777 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9778 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9779 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9780 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9781 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9782 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9783 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9784 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9785 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9786 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9787 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9788 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9789 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9790 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9791 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9792 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9792A - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9793 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9794 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9795 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9796 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9797 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9798 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9799 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9805 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9806 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9807 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9808 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9809 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9810 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9811 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9812 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9813 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9814 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9815 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9816 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9817 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9817A - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9817B - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9817C - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9818 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9820 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9821 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9825 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9826 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9827 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9828 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9830 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9831 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9832 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9833 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9834 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9835 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9836 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9838 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9839 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9840 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9841 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9842 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9843 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9844 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9845 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9846 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9847 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9848 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9849 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9850 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9851 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9852 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9853 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9854 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9855 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9856 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9857 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9859 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9861 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9862 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9863 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9864 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9865 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9866 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9867 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9868 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9869 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9870 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9871 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9872 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9873 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9874 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9878 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9879 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9880 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9881 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9882 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9883 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9884 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9885 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9886 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9887 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9888 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9889 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9890 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9891 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9892 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9893 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9895 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9896 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9897 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9898 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9899 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9900 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9901 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9902 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9903 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9904 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9905 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9906 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9907 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9908 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9909 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9910 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9911 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9912 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9913 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9915 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9916 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9917 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9918 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9919 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9920 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9922 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9923 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9924 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9925 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9926 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9927 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9928 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9929 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9930 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9932 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9933 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9935 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9936 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9937 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9938 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9940 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9941 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9942 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9943 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9944 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9945 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9946 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9949 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9951 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9952 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9954 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9955 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9956 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9957 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9958 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9959 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9960 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9961 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9962 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9963 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9969 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9970 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9980 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9982 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_9983 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0001 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0002 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0003 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0004 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0007 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0008 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0009 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0010 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0011 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0012 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0013 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0014 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0015 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0016 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0018 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0020 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0021 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0022 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0023 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0024 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0025 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0026 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0027 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0028 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0029 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0030 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0031 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0032 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0033 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0034 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0035 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0036 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0037 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0038 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0040 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0041 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0042 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0043 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0044 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0045 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0047 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0048 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0049 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0050 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0051 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0053 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0054 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0055 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0056 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0057 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0058 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0059 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0060 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0061 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0062 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0063 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0064 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0065 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0066 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0067 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0068 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0069 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0070 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0071 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0072 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0073 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0074 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0075 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0076 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0077 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0078 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
VBS_0080 - Festival delle Sagre Astigiane 2022
 

Foto: Beppe Sacchetto © 2022FESTIVAL DELLE SAGRE ASTIGIANE 2022

 

Asti, 11 Settembre 2022

Domenica 11 settembre 2022 riprende dopo l'interruzione dovuta al Covid il Festival delle Sagre Astigiane. A partire dalle 10 si terrà la consueta sfilata storica nelle vie cittadine animata da numerosi figuranti in costumi d’epoca, a piedi e sui carri trainati dai trattori “a testa calda”: il corteo partirà da piazza Santa Caterina per proseguire lungo corso Alfieri, piazza I° Maggio, via Calosso, viale alla Vittoria, via F.lli Rosselli, corso Galileo Ferraris e corso Einaudi.

Ad accompagnare la sfilata le Bande Musicali di Costigliole e Villafranca d’Asti.

Temi e ordine di sfilata delle varie ProLoco:
Antignano: Antignano il giorno della fiera carolingia “Antignan el dì d’la fera ed SanSgund”
Azzano: quando a emigrare eravamo noi… sogni, speranze, disperazione verso “laMerica”
Calliano: la fonte solforosa della Pirenta
Casabianca: ‘l carbùn d’na vira (taglio e commercio della legna)
Castellero: la nocciola, principale risorsa economica della vita contadina di un tempo
Cunico: la vinificazione
Mongardino: ‘l martinèt (il maglio) d’ Mungardìn e l’antica fabbricazione degli attrezzi agricoli
Montechiaro: le sarte di Montechiaro
Montiglio Monferrato: l’acqua elemento essenziale di vita e di lavoro nel Monferrato agli inizi del ‘900
Revignano: andùma a viè (la veglia nella stalla)
San Damiano: la festa ‘d San Roc
Sessant: quando la campanella dell’asilo suonava a Sessant
Variglie: la pesca limonina: coltivazione, raccolta e conservazione.

Piatti proposti dalle ProLoco:
Antignano: Tajarin di mais 8 file al sugo di salsiccia (€ 4,50), Barbera d’Asti docg 2021 (€ 1,50)

e Crostata di mais con confettura di ciliegie (€ 2,50).
Azzano: Risotto ai funghi (€ 5,00), Grignolino d’Asti (€ 1,50) e Barbera d’Asti docg 2021 (€ 1,50).
Calliano: Agnolotti d’asino (€ 7,00), Barbera d’Asti docg 2021 (€ 1,50) e Salamini d’asino (€ 2,50).
Casabianca: Polenta fritta con gorgonzola (€ 3,50), Barbera d’Asti docg 2021 (€ 1,50)

e Salame dolce di Casabianca (€ 2,50).
Castellero: Biscotti del parroco alle nocciole (€ 2,50), Croccanti di nocciole (€ 2,50) e Moscato d’Asti docg 2021 (€ 1,50).
Cunico: Gnocchi alla Cunichese (€ 4,50) e Barbera d’Asti docg 2021 (€ 1,50).
Mongardino: Risotto alla Barbera d’Asti (€ 4,00), Barbera d’Asti docg 2021 (€ 1,50) e Antico “mun”

mattone dolce (€ 2,50).
Montechiaro: Risotto con tartufo (€ 6,00), Piemonte Barbera 2021 (€ 1,00) e Crema dolce di Montechiaro (€ 2,50).
Montiglio Monferrato: Uova al tegamino con tartufo e polenta (€ 6,50), Barbera d’Asti Superiore docg 2015 (€ 1,50).
Freisa d’Asti 2017 (€ 1,50). Torta di nocciole (€ 2,50) e Malvasia di Castelnuovo Don Bosco 2021 (€ 1,50).
Revignano: Zabaglione al Moscato d’Asti (€ 2,50), Bunèt della nonna (€ 2,50) e Moscato d’Asti docg 2021 (€ 2,00).
San Damiano: Salsiccia alla Barbera d’Asti (€ 5,00), Barbera d’Asti docg 2021 (€ 1,50)
Canestrelli di San Damiano (€ 2,00).
Sessant: Carne cruda all’Astigiana (€ 5,00), Piemonte Barbera 2021 (€ 1,00) e Torta dolce di pane della tradizione contadina (€ 2,50).
Variglie: Pan marià – pane raffermo, passato nell’uovo e fritto (€ 2,80), Friciulin (frittini) di riso (€ 2,50)

e Barbera d’Asti docg 2020 (€ 1,50).

 

 

    Foto Beppe Sacchetto

 

 

   VBS50 Network Photography Torino

    https://www.vbs50.com - info@vbs50.com

    Foto - Città - Eventi - Attualità - Cerimonie - Web

    vbs50©1998

 

 

 Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto