Up Fiera di San Giuseppe 2023 Slideshow

VBS_0029 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9714 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9715 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9716 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9717 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9718 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9719 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9720 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9721 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9722 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9724 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9725 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9726 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9731 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9732 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9733 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9735 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9737 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9739 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9743 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9745 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9746 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9747 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9748 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9749 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9750 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9751 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9752 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9753 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9759 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9760 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9761 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9765 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9767 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9768 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9769 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9770 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9771 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9772 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9774 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9775 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9776 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9777 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9778 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9779 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9783 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9784 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9786 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9788 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9790 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9791 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9793 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9795 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9797 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9798 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9800 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9801 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9802 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9803 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9804 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9805 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9806 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9807 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9808 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9809 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9811 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9812 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9813 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9814 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9815 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9827 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9828 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9829 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9830 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9831 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9832 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9833 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9834 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9835 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9836 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9837 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9838 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9839 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9840 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9841 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9842 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9843 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9844 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9845 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9846 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9847 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9848 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9849 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9850 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9851 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9852 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9853 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9854 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9855 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9856 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9857 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9858 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9859 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9860 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9861 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9862 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9863 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9864 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9865 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9866 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9867 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9868 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9869 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9870 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9871 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9872 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9873 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9874 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9875 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9876 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9877 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9878 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9880 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9881 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9882 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9883 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9884 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9885 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9886 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9887 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9888 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9889 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9890 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9891 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9894 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9897 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9901 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9902 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9904 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9905 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9906 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9907 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9908 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9909 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9910 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9911 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9912 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9913 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9914 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9915 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9916 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9917 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9918 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9919 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9920 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9921 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9922 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9923 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9924 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9925 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9926 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9927 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9928 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9929 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9930 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9931 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9932 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9933 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9934 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9935 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9936 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9937 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9938 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9939 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9940 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9941 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9942 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9943 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9944 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9945 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9946 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9947 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9948 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9949 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9950 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9951 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9952 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9953 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9954 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9955 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9956 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9957 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9958 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9959 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9960 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9961 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9962 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9965 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9966 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9967 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9968 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9969 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9970 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9971 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9972 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9973 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9974 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9975 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9976 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9977 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9978 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9979 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9980 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9981 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9982 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9983 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9984 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9985 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9986 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9987 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9988 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9989 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9990 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9993 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9994 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9995 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9996 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9997 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9998 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9999 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0001 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0002 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0004 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0006 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0008 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0009 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0010 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0017 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0021 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0022 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0023 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0024 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0038 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0039 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0040 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0041 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0042 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0043 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0044 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0046 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0047 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0048 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0049 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0050 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0051 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0053 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0056 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_0057 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9486 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9487 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9488 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9489 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9490 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9492 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9493 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9494 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9495 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9496 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9498 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9499 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9500 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9501 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9502 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9504 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9506 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9509 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9510 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9511 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9512 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9513 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9514 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9515 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9516 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9517 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9518 - Fiera di San Giuseppe 2023
VBS_9519 - Fiera di San Giuseppe 2023

Foto: Beppe Sacchetto © 2023TRADIZIONALE FIERA DI SAN GIUSEPPE

 

San Damiano d'Asti, 25 Marzo 2023

Oltre 300 bancarelle con esposizione dei prodotti tipici, in piazza 1275 e piazza San Giovanni XXIII grande e varia esposizione di macchine agricole, su Baluardo Palestro la mostra-mercato di piccoli animali, danno vita alla tradizionale Fiera di San Giuseppe di San Damiano d'Asti.

Domenica mattina ci sarà in Piazza Libertà il consueto taglio del nastro e il gemellaggio tra vino Barbera e Mais Rosso di Dusino San Michele.

Per tutta la giornata ci sarà inoltre degustazione di Barbera e vini del territorio a cura dell’associazione Produttori Sandamianesi.

La Polenta "alla Spina" di Dusino San Michele, prelibatezze a cura del Comitato Palio San Damiano, degustazione di vini all’Enoteca Regionale Colline Alfieri saranno il degno coronamento della già ricca di eventi mattinata.

La Banda Comunale "Alfiera" con musiche di repertorio e classiche ha allietato lo svolgersi della inaugurazione della tradizionale Fiera di San Giuseppe, la più antica del Piemonte, istituita nel 1597.

 

© VBS50 Network Photography Torino 2023 - BEPPE SACCHETTO

 

 

    Foto Beppe Sacchetto

 

 

   VBS50 Network Photography Torino

    https://www.vbs50.com - info@vbs50.com

    Foto - Città - Eventi - Attualità - Cerimonie - Web

    vbs50©1998

 

 

 


Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto