Up Fiera di San Giuseppe 2023 Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri Slideshow

VBS_9479 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9481 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9482 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9483 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9484 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9521 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9522 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9578 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9531 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9532 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9534 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9536 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9548 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9551 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9539 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9540 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9544 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9542 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9543 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9538 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9554 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9555 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9556 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9558 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9572 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9573 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9574 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9577 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9560 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9561 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9562 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9564 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9565 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9566 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9568 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9571 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9575 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9581 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9582 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9583 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9584 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9585 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9586 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9588 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9589 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9590 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9591 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9592 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9593 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9594 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9595 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9596 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9597 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9598 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9600 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9602 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9603 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9604 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9605 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9606 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9607 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9608 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9609 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9610 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9611 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9612 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9613 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9614 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9615 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9616 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9617 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9618 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9619 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9620 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9621 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9622 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9624 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9626 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9627 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9628 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9629 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9630 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9631 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9632 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9633 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9634 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9635 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9636 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9639 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9640 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9642 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9643 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9644 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9645 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9646 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9647 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9648 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9650 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9651 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9652 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9654 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9656 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9657 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9658 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9662 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9663 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9667 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9669 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9670 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9671 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9672 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9673 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9674 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9675 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9676 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9678 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9679 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9680 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9681 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9682 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9684 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9685 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9686 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9687 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9688 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9689 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9690 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9691 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9692 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9693 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9694 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9695 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9696 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9697 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9699 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9700 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9701 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9702 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9703 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9704 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9705 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9706 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9707 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9708 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9709 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9710 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9711 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9712 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri
VBS_9713 - Fiera di San Giuseppe 2023 - Degustazione Guidata Vini Colline Alfieri

Foto: Beppe Sacchetto © 2023DEGUSTAZIONE GUIDATA VINI TIPICI LOCALI

 

San Damiano d'Asti, 25 Marzo 2023

In occasione della tradizionale Fiera di San Giuseppe che si svolge dal 1597 ed è la più antica del Piemonte, presso il Centro Polifunzionale Foro Boario si è tenuta la prima edizione della "Degustazione Guidata vini Colline Alfieri".

Numerosi i vini scelti tra i produttori locali offerti ai partecipanti alla serata, esclusivamente su prenotazione, dal Nebbiolo all'arneis, dal Dolcetto al Barbera il tutto seguito da un'abbondante e squisito apericena.

La serata è stata accompagnata da musiche eseguite al pianoforte dalla pianista Ernesta Aufiero.

"La degustazione è una delle novità di questa edizione della manifestazione, un evento che abbiamo voluto legare alla nostra storica fiera – sottolinea il sindaco Davide MigliassoLe degustazioni, saranno guidate da sommelier: un modo per far scoprire i nostri vini non solo al palato, ma anche attraverso storia e vitigni. Raccontiamo i vini Terre Alfieri proprio per dare attenzione ai prodotti del nostro territorio".

Grande soddisfazione per la riuscitissima serata organizzata dalla Enoteca regionale Colline Alfieri.

 

 

    Foto Beppe Sacchetto

 

 

   VBS50 Network Photography Torino

    https://www.vbs50.com - info@vbs50.com

    Foto - Città - Eventi - Attualità - Cerimonie - Web

    vbs50©1998

 

 

 


Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto