Up Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023 Slideshow

VBS_7166 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7167 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7168 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7169 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7170 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7171 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7172 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7173 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7174 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7175 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7177 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7178 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7179 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7180 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7181 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7182 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7183 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7184 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7185 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7187 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7188 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7189 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7191 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7192 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7193 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7194 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7195 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7196 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7197 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7198 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7199 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7200 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7201 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7202 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7203 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7204 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7205 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7206 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7207 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7208 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7209 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7210 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7211 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7212 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7213 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7214 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7215 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7216 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7217 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7218 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7219 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7220 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7221 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7222 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7223 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7224 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7225 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7226 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7227 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7229 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7230 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7231 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7232 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7233 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7234 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7235 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7236 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7237 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7238 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7239 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7240 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7241 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7242 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7243 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7244 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7245 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7246 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7247 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7248 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7249 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7250 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7251 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7252 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7253 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7254 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7255 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7256 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7257 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7259 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7260 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7261 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7262 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7263 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7264 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7265 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7266 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7267 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7268 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7269 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7271 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7272 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7273 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7274 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7275 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7276 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7277 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7278 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7279 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7280 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7281 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7283 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7284 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7285 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7286 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7287 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7288 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7290 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7291 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7292 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7293 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7294 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7295 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7296 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7297 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7298 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7299 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7300 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7301 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7302 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7303 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7304 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7305 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7306 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7307 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7308 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7309 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7310 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7311 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7312 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7314 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7315 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7316 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7317 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7318 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7319 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7320 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7322 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7323 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7324 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7325 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7327 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7328 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7329 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7331 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7333 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7334 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7339 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7340 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7341 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7342 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7343 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7344 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7345 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7346 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7347 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7349 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7350 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7351 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7352 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7353 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7354 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7355 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7356 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7358 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7359 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7360 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7362 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7363 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7364 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7366 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7367 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7368 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7369 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7370 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7370A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7373 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7374 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7374A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7379 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7380 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7380A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7381 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7385 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7386 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7386A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7390 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7391 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7391A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7394 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7395 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7395A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7395B - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7403 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7403A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7405 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7406 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7406A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7408 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7409 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7409A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7412 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7413 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7415 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7418 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7418A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7419 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7420 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7422 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7426 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7427 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7428 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7429 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7430 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7431 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7432 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7436 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7436A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7442 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7442A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7446 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7449 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7449A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7451 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7452 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7453 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7454 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7455 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7458 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7460 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7461 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7461A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7462 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7463 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7464 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7466 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7467 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7470 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7470A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7472 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7473 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7473A - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7476 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7478 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7480 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7481 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7482 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7483 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7485 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7489 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7490 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7491 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7497 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7498 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7500 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7504 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7505 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7506 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7507 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7508 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7509 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7510 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7515 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7516 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7517 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7518 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7521 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7522 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7527 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7533 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7534 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7535 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7536 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7537 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7538 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7539 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7540 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7541 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7542 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7543 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7544 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7552 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7553 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7559 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7560 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7561 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7562 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7563 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7566 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7567 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7568 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7569 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7570 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
VBS_7571 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2023
 

Foto: Beppe Sacchetto © 2023CERIMONIA DI INVESTITURA E CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA CITTA'

ALLE MASCHERE DEL CARNEVALE DI NICHELINO MONSU PANATE' E MADAMA FARINA

 

Nichelino, 28 Gennaio 2023

Nel grande salone delle Feste del Centro Grosa di Nichelino sembra oggi di essere catapultati in un'altra epoca, in un tempo dove le Dame erano addobbate di fiori e di piume sui larghi cappelli e i cavalieri di ampi mantelli decorati e copricapi dalle forme più strane. Personaggi che rivivono qui oggi, arrivati da gran parte del Piemonte e non solo, per festeggiare l'investitura e la consegna delle chiavi della Città di Nichelino ai personaggi dello storico carnevale Monsu Panaté e Madama Farina.

Sul palco a fare gli onori di casa Marilena Sema vestita in lungo, Elia Tarantino vestita da giardino fiorito, il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo vestito da Sindaco e l'assessore Giorgia vestita da assessore.

Mormorii soffusi e cadenze piemontesi si intrecciano nel vociio che si diffonde nella sala e che sfocia in un grandissimo applauso all'ingresso in sala di Monsu Panaté e Madama Farina riconfermati Maschere della tradizione.

Ora le cose si fanno serie, il Sindaco Giampiero Tolardo consegna le chiavi della città e con la firma sul registro tutto diventa ufficiale: Monsu panaté e Madama Farina sono i personaggi del Carnevale di Nichelino.

Tutte le maschere della tradizione e i gruppi che rappresentano le varie città con le loro caratteristiche sfilano sul palco per ricevere i saluti e gli omaggi della città.

A seguire un grandioso rinfresco preparato con i prodotti dell'Associazione "Stupinigi è" e servito a cura dei ragazzi della classe II R dell'Istituto di Formazione Professionale ENGIM di Nichelino con l'Insegnante Sabrina De Francesco che ha concluso questa bellissima manifestazione.

L'appuntamento è per Domenica 5 Febbraio per la storica Sfilata dei Carri Allegorici del Carnevale di Nichelino.

Sono intervenuti le maschere e i personaggi:
Settimo T.se con CASTELLANO E CASTELLANA CON DAME DI CORTE
Torino con GIANDUJA DA TORINO
Volvera Zucche con CARLIN E MARIETA, GERBOLINO E ZUCCHERINA e sig.ra Carla M.
Torino Bertolla con I LAVANDE' D'BERTULA
Torino con LA CUNTESSA D' MIRAFIUR
Vinovo con CUCAEUV E LA BELA PULAJERA
Carmagnola con RE PEPERONE E LA BELA PUVRUNERA
Nichelino con SIGNORI DI CANDIOLO COMITATO ANTICO CASTELLO DI PARPAGLIA
Torino Borgo Po con PIEMONTE 1798
Alpignano con BORGO TALLE
Moncalieri con LA LUNETTA E PIERO VACCHIO
Revigliasco con FRA FIUSC
Coazze con LU VEI E LA VELI
Beinasco Borgaretto con CUTU'S - CIUPATA E GHITIN LA SUA CUSINERA
Piobesi con CASSULOT E CASSULETTA E DAMA
Cambiano con MADAMA TUMATICA E MUNSU' SPARS
Torino con LA CUNTESSA D' MIRAFIUR
San Sebastiano Po con EL PULTRUNE' E LA MARINA DEL PORT
Castelnuovo Don Bosco con MUNSU FREISA E MADAMA MALVASIA
Chieri con MANGIAGROUP
Santena con LA SPARSERA
Castelrosso con CONTE

Ha presentato la manifestazione Elia Tarantino, Organizzazione Generale Marilena Sema

 

 

    Foto Beppe Sacchetto

 

 

   VBS50 Network Photography Torino

    https://www.vbs50.com - info@vbs50.com

    Foto - Città - Eventi - Attualità - Cerimonie - Web

    vbs50©1998

 

 

 


Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto