Up Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024 Slideshow

VBS_2313 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2314 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2315 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2317 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2318 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2319 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2321 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2323 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2327 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2328 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2345 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2349 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2358 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2359 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2360 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2361 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2362 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2363 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2364 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2365 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2366 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2367 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2370 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2371 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2372 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2373 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2374 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2375 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2376 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2377 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2378 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2379 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2380 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2381 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2382 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2383 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2384 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2385 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2386 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2387 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2388 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2389 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2390 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2391 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2393 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2394 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2395 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2396 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2397 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2398 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2399 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2400 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2401 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2402 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2403 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2404 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2405 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2406 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2407 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2408 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2409 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2410 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2411 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2412 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2413 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2414 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2415 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2416 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2417 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2418 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2419 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2420 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2421 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2422 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2423 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2424 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2425 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2426 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2427 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2428 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2429 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2430 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2431 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2432 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2433 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2434 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2435 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2436 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2437 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2438 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2439 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2440 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2441 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2442 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2443 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2444 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2445 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2446 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2447 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2448 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2449 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2450 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2451 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2452 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2453 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2454 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2455 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2456 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2457 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2458 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2459 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2460 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2461 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2462 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2463 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2464 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2465 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2466 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2467 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2468 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2469 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2470 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2471 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2472 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2473 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2474 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2475 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2476 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2477 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2479 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2480 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2481 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2482 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2483 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2484 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2485 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2486 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2487 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2488 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2489 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2490 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2491 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2492 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2493 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2494 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2495 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2496 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2498 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2499 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2500 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2501 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2502 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2503 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2504 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2505 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2506 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2507 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2508 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2509 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2510 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2511 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2512 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2513 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2514 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2515 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2516 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2517 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2518 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2519 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2520 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2521 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2522 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2523 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2524 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2525 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2526 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2527 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2528 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2529 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2530 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2531 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2532 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2533 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2534 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2535 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2536 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2538 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2540 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2541 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2542 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2543 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2544 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2545 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2546 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2547 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2548 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2549 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2550 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2551 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2552 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2553 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2554 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2555 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2556 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2557 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2558 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2559 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2560 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2561 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2562 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2563 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2565 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2566 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2567 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2568 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2569 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2570 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2571 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2572 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2573 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2574 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2575 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2576 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2577 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2578 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2579 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2580 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2581 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2582 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2583 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2584 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2585 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2586 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2587 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2588 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2589 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2590 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2591 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2592 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2593 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2594 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2595 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2596 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2597 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2598 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2599 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2600 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2601 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2602 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2603 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2604 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2605 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2606 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2607 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2608 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2609 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2610 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2611 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2612 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2614 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2615 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2616 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2617 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2618 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2619 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2620 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2621 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2622 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2623 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2624 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2625 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2626 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2627 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2628 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2629 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2630 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2631 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2632 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2633 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2634 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2635 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2636 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2637 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2638 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2639 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2640 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2641 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2642 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2643 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2644 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2645 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2647 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2648 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2649 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2651 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2652 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2653 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2654 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2655 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2656 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2657 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2658 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2659 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2660 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2661 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2662 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2663 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2664 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2665 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2666 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2667 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2668 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2670 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2671 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2673 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2674 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2675 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2676 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2677 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2678 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2679 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2680 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2681 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2682 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2683 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2684 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2685 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2686 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2687 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2688 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2689 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2690 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2691 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2692 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2693 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2694 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2695 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2696 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2697 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2698 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2699 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2700 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2701 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2702 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2703 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2704 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2705 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2706 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2707 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2708 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2709 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2710 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2711 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2712 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2713 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2714 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2715 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2716 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2717 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2718 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2719 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2720 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2721 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2722 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2723 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2724 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2725 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2726 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2727 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2728 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2729 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2730 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2731 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2732 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2733 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2736 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2737 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2738 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2739 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2741 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2742 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2743 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2744 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2745 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2746 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2747 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2748 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2749 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2750 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2751 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2752 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2753 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2754 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2755 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2756 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2757 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2759 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2760 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2761 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2762 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2763 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2764 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2765 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2766 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2767 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2768 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2769 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2770 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2772 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2773 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2774 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2775 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2776 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2777 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2778 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2779 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2780 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2781 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2782 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2783 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2784 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2785 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2786 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2787 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2788 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2790 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2791 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2792 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2793 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2794 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2795 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2796 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2798 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2799 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2800 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2801 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2802 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2803 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2804 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2805 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2806 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2807 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2808 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2809 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2810 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2811 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2812 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2813 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2814 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2815 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2816 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2817 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2818 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2819 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2820 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2821 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2822 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2823 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2824 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2825 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2826 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2827 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2828 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2829 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2830 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2831 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2832 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2833 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2834 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2835 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2836 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2838 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2839 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2840 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2841 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2842 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2843 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2845 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2846 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2847 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2848 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2849 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2850 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2851 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2852 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2853 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2854 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2855 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2856 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2857 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2858 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2859 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2860 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2861 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2862 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2863 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2864 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2865 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2866 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2867 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2868 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2869 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2870 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2871 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2872 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2873 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2874 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2875 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024
VBS_2876 - VBS_2392 - Investitura Maschere Carnevale di Nichelino 2024

Foto: Beppe Sacchetto © 2024CERIMONIA DI INVESTITURA E CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA CITTA'
AI PERSONAGGI DI NICHELINO MONSU PANATE' E MADAMA FARINA

 

Nichelino, 20 Gennaio 2024

Nel grande salone delle Feste del Centro Grosa di Nichelino sembra oggi di essere catapultati in un'altra epoca, in un tempo dove le Dame erano addobbate di fiori e di piume sui larghi cappelli e i cavalieri di ampi mantelli decorati e copricapi dalle forme più strane. Personaggi che rivivono qui oggi, arrivati da gran parte del Piemonte, della Valle d'Aosta e dalla Liguria, per festeggiare l'investitura e la consegna delle chiavi della Città di Nichelino ai personaggi dello storico carnevale Monsu Panaté e Madama Farina.

Sul palco a fare gli onori di casa Marilena vestita da contessa, Elia vestita da sposa, il sindaco Giampiero vestito da Sindaco e l'assessore Giorgia vestita da assessore.

Mormorii soffusi e cadenze piemontesi si intrecciano nel vociio che si diffonde nella sala e che sfocia in un grandissimo applauso all'ingresso in sala di Monsu Panaté e Madama Farina.

Non è mancato un sentito ricordo al compianto Gianduja Andrea Flamini, che per tantissimi anni ha impersonato la maschera più tipica del carnevale torinese.

Ora le cose si fanno serie, il Sindaco Giampiero Tolardo consegna le chiavi della città e con la firma sul registro tutto diventa ufficiale: Monsu panaté e Madama Farina sono i personaggi del Carnevale di Nichelino.

Tutte le maschere della tradizione e i gruppi che rappresentano le varie città con le loro caratteristiche sfilano sul palco per ricevere i saluti e gli omaggi della città.

A seguire un grandioso rinfresco a cura dell'Istituto di Formazione Professionale ENGIM di Nichelino con prodotti dell'Associazione "Stupinigi è" che ha concluso questa bellissima manifestazione.

L'appuntamento è per Sabato 27 Gennaio 2024 per il Carnevale dei bambini e Domenica 9 Gennaio per la storica Sfilata dei Carri Allegorici del Carnevale di Nichelino.

Sono intervenuti le maschere e i personaggi:

1. ALMESE - NOI MASCHERE STILE VENEZIANO
2. ALPIGNANO - BORGO TALLE
3. BALDASSANO - LA CONTESSA DI BALDASSANO
4. BALDISSERO - LA CONTESSA FONTANELLA
5. BORGARETTO - COTU’S-CIUPATA E GHITIN LA SUA CUSINERA
6. CAMBIANO - MADAMA, TUMATICA E MUNSU’ SPARU
7. CARMAGNOLA - RE PEPERONE E LA BELA PUVRUNERA
8. CASALBORGONE - LA CONTESSA DI CASALBORGONE
9. CAVAGLIA’ - STATO MAGGIORE
10. CROCEMOSSO - LA CICIARETTA E LA CICIARINA
11. GERMAGNANO - IL VASSALLO E LA VASSALLA
12. MAGNONEVOLO - LA PASTISETTA
13. MONCALIERI - LA LUNETTA E LA SUA DAMIGELLA
14. MONCALIERI - BORGO S.PIETRO MARTIN,MARIANA E LE PAISANOTE
15. NONE - EL RANE’ E LA BELA CICULATERA
16. NOVARA - REGINETTA CUNETTA E LA CORTE DI NOVARA
17. ORBASSANO - DAME E CAVALIERI
18. PARPAGLIA - COM.ANT.CASTELLO DI PARPAGLIA SI.GRI DI CANDIOLO
19. PECETTO - LA BELA CERESERA E MUNSU’ GRAFIUN
20. PIOBESI - IL CASSULOT E LA CASSULETTA E DAME
21. PIOSSASCO - ASILE’ E ASILERA
22. PISCINA - LA TEGOLA
23. POIRINO - BARBA PERU E MAGNADANDA
24. REVIGLIASCO - FRA FIUSC, CONTESSINA VIOLETTA E NOBILI DEL CASTELLO
25. RIVALTA - IL TUMINE E LA TUMINERA
26. SALUGGIA - I CONTI MAZZETTI
27. SALUGGIA - REGINA DEL FAGIOLO E LE FAGIOLINE
28. SAN RAFFAELE CIMENA - LA FAMIJA PELACURDIN
29. SANTENA - LA BELA SPARSERA E SON CIATARIN
30. SETTIMO - IL CASTELLANO E CASTELLANA E DAME DI CORTE
31. TORINO - LA CONTESSA DI MIRAFIUR E SU SEGUIT
32. TORINO - BERTOLLA I LAVANDE’ D’ BERTULA
33. VILLASTELLONE - LA BELA RANERA E MARTIN PESCATORE
34. VINOVO - CUCAOUV E LA BELA PULAJERA
35. VOLVERA - CARLIN E MARIETA;GERBOLINO E ZUCCHERINA

VALLE D’AOSTA
36. CHATYLLON - COMITATO I CONTI DI CHATYLLON E SEGUITO

LIGURIA
37. ALBISSOLA - THOMAS HAMBURY
38. BORGHETTO - S.SPIRITO CAPITANO MATAMORO- LA CASTELLANA E LA DAMIGELLA
39. SAVONA - VIA COL VENTO
40. SAVONA - CORTE DI CICIULIN ( MARINAIO E SIGNORA)
41. VENTIMIGLIA - IL CORSARO NERO CON HONORATA

 

 

    Foto Beppe Sacchetto

 

 

   VBS50 Network Photography Torino

    https://www.vbs50.com - info@vbs50.com

    Foto - Città - Eventi - Attualità - Cerimonie - Web

    vbs50©1998

 

 

 


Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto