Up Romeo & Juliet Slideshow

Romeo & Juliet_001
Romeo & Juliet_013
Romeo & Juliet_014
Romeo & Juliet_015
Romeo & Juliet_016
Romeo & Juliet_017
Romeo & Juliet_018
Romeo & Juliet_019
Romeo & Juliet_020
Romeo & Juliet_021
Romeo & Juliet_022
Romeo & Juliet_023
Romeo & Juliet_024
Romeo & Juliet_025
Romeo & Juliet_026
Romeo & Juliet_027
Romeo & Juliet_028
Romeo & Juliet_029
Romeo & Juliet_030
Romeo & Juliet_031
Romeo & Juliet_032
Romeo & Juliet_033
Romeo & Juliet_034
Romeo & Juliet_035
Romeo & Juliet_036
Romeo & Juliet_037
Romeo & Juliet_038
Romeo & Juliet_039
Romeo & Juliet_040
Romeo & Juliet_041
Romeo & Juliet_042
Romeo & Juliet_043
Romeo & Juliet_044
Romeo & Juliet_045
Romeo & Juliet_046
Romeo & Juliet_047
Romeo & Juliet_048
Romeo & Juliet_049
Romeo & Juliet_050
Romeo & Juliet_051
Romeo & Juliet_052
Romeo & Juliet_053
Romeo & Juliet_054
Romeo & Juliet_055
Romeo & Juliet_056
Romeo & Juliet_057
Romeo & Juliet_058
Romeo & Juliet_059
Romeo & Juliet_060
Romeo & Juliet_061
Romeo & Juliet_062
Romeo & Juliet_063
Romeo & Juliet_064
Romeo & Juliet_065
Romeo & Juliet_066
Romeo & Juliet_067
Romeo & Juliet_068
Romeo & Juliet_069
Romeo & Juliet_070
Romeo & Juliet_071
Romeo & Juliet_072
Romeo & Juliet_073
Romeo & Juliet_074
Romeo & Juliet_075
Romeo & Juliet_076
Romeo & Juliet_077
Romeo & Juliet_078
Romeo & Juliet_079
Romeo & Juliet_080
Romeo & Juliet_081
Romeo & Juliet_082
Romeo & Juliet_083
Romeo & Juliet_084
Romeo & Juliet_085
Romeo & Juliet_086
Romeo & Juliet_087
Romeo & Juliet_088
Romeo & Juliet_089
Romeo & Juliet_090
Romeo & Juliet_091
Romeo & Juliet_092
Romeo & Juliet_093
Romeo & Juliet_094
Romeo & Juliet_095
Romeo & Juliet_096
Romeo & Juliet_097
Romeo & Juliet_098
Romeo & Juliet_099
Romeo & Juliet_100
Romeo & Juliet_101
Romeo & Juliet_102
Romeo & Juliet_103
Romeo & Juliet_104
Romeo & Juliet_105
Romeo & Juliet_106
Romeo & Juliet_107
Romeo & Juliet_108
Romeo & Juliet_109
Romeo & Juliet_110
Romeo & Juliet_111
Romeo & Juliet_112
Romeo & Juliet_113
Romeo & Juliet_114
Romeo & Juliet_115
Romeo & Juliet_116
Romeo & Juliet_117
Romeo & Juliet_118
Romeo & Juliet_119
Romeo & Juliet_120
Romeo & Juliet_121
Romeo & Juliet_122
Romeo & Juliet_123
Romeo & Juliet_124
Romeo & Juliet_125
Romeo & Juliet_126
Romeo & Juliet_127
Romeo & Juliet_128
Romeo & Juliet_129
Romeo & Juliet_130
Romeo & Juliet_131
Romeo & Juliet_132
Romeo & Juliet_133
Romeo & Juliet_134
Romeo & Juliet_135
Romeo & Juliet_136
Romeo & Juliet_137
Romeo & Juliet_138
Romeo & Juliet_139
Romeo & Juliet_140
Romeo & Juliet_141
Romeo & Juliet_142
Romeo & Juliet_143
Romeo & Juliet_144
Romeo & Juliet_145
Romeo & Juliet_146
Romeo & Juliet_147
Romeo & Juliet_148
Romeo & Juliet_149
Romeo & Juliet_150
Romeo & Juliet_151
Romeo & Juliet_152
Romeo & Juliet_153
Romeo & Juliet_154
Romeo & Juliet_155
Romeo & Juliet_156
Romeo & Juliet_157
Romeo & Juliet_158
Romeo & Juliet_159
Romeo & Juliet_160
Romeo & Juliet_161
Romeo & Juliet_162
Romeo & Juliet_163
Romeo & Juliet_164
Romeo & Juliet_165
Romeo & Juliet_166
Romeo & Juliet_167
Romeo & Juliet_168
Romeo & Juliet_169
Romeo & Juliet_170
Romeo & Juliet_171
Romeo & Juliet_172
Romeo & Juliet_173
Romeo & Juliet_174
Romeo & Juliet_175
Romeo & Juliet_176
Romeo & Juliet_177
Romeo & Juliet_178
Romeo & Juliet_179
Romeo & Juliet_180
Romeo & Juliet_181
Romeo & Juliet_182
Romeo & Juliet_183
Romeo & Juliet_184
Romeo & Juliet_185
Romeo & Juliet_186
Romeo & Juliet_187
Romeo & Juliet_188
Romeo & Juliet_189
Romeo & Juliet_190
Romeo & Juliet_191
Romeo & Juliet_192
Romeo & Juliet_193
Romeo & Juliet_194
Romeo & Juliet_195
Romeo & Juliet_196
Romeo & Juliet_197
Romeo & Juliet_198
Romeo & Juliet_199
Romeo & Juliet_200
Romeo & Juliet_201
Romeo & Juliet_202
Romeo & Juliet_203
Romeo & Juliet_204
Romeo & Juliet_205
Romeo & Juliet_206
Romeo & Juliet_207
Romeo & Juliet_208
Romeo & Juliet_209
Romeo & Juliet_210
Romeo & Juliet_211
Romeo & Juliet_212
Romeo & Juliet_213
Romeo & Juliet_214
Romeo & Juliet_215
Romeo & Juliet_216
Romeo & Juliet_217
Romeo & Juliet_218
Romeo & Juliet_219
Romeo & Juliet_220
Romeo & Juliet_221
Romeo & Juliet_222
Romeo & Juliet_223
Romeo & Juliet_224
Romeo & Juliet_225
Romeo & Juliet_226
Romeo & Juliet_227
Romeo & Juliet_228
Romeo & Juliet_229
Romeo & Juliet_230
Romeo & Juliet_231
Romeo & Juliet_232
Romeo & Juliet_233
Romeo & Juliet_234
Romeo & Juliet_235
Romeo & Juliet_236
Romeo & Juliet_237
Romeo & Juliet_238
Romeo & Juliet_239
Romeo & Juliet_240
Romeo & Juliet_241
Romeo & Juliet_242
Romeo & Juliet_243
Romeo & Juliet_244
Romeo & Juliet_245
Romeo & Juliet_246
Romeo & Juliet_247
Romeo & Juliet_248
Romeo & Juliet_249
Romeo & Juliet_250
Romeo & Juliet_251
Romeo & Juliet_252
Romeo & Juliet_253
Romeo & Juliet_254
Romeo & Juliet_255
Romeo & Juliet_256
Romeo & Juliet_257
Romeo & Juliet_258
Romeo & Juliet_259
Romeo & Juliet_260
Romeo & Juliet_261
Romeo & Juliet_262
Romeo & Juliet_263
Romeo & Juliet_264
Romeo & Juliet_265
Romeo & Juliet_266
Romeo & Juliet_267
Romeo & Juliet_268
Romeo & Juliet_269
Romeo & Juliet_270
Romeo & Juliet_271
Romeo & Juliet_272
Romeo & Juliet_273
Romeo & Juliet_274
Romeo & Juliet_275
Romeo & Juliet_276
Romeo & Juliet_277
Romeo & Juliet_278
Romeo & Juliet_279
Romeo & Juliet_280
Romeo & Juliet_281
Romeo & Juliet_282
Romeo & Juliet_283
Romeo & Juliet_284
Romeo & Juliet_285
Romeo & Juliet_286
Romeo & Juliet_287
Romeo & Juliet_288
Romeo & Juliet_289
Romeo & Juliet_290
Romeo & Juliet_291
Romeo & Juliet_292
Romeo & Juliet_293
Romeo & Juliet_294
Romeo & Juliet_295
Romeo & Juliet_296
Romeo & Juliet_297
Romeo & Juliet_298
Romeo & Juliet_299
Romeo & Juliet_300
Romeo & Juliet_301
Romeo & Juliet_302
Romeo & Juliet_303
Romeo & Juliet_304
Romeo & Juliet_305
Romeo & Juliet_306
Romeo & Juliet_307
Romeo & Juliet_308
Romeo & Juliet_309
Romeo & Juliet_310
Romeo & Juliet_311
Romeo & Juliet_312
Romeo & Juliet_313
Romeo & Juliet_314
Romeo & Juliet_315
Romeo & Juliet_316
Romeo & Juliet_317
Romeo & Juliet_318
Romeo & Juliet_319
Romeo & Juliet_320
Romeo & Juliet_321
Romeo & Juliet_322
Romeo & Juliet_323
Romeo & Juliet_324
Romeo & Juliet_325
Romeo & Juliet_326
Romeo & Juliet_327
Romeo & Juliet_328
Romeo & Juliet_329
Romeo & Juliet_330
Romeo & Juliet_331
Romeo & Juliet_332
Romeo & Juliet_333
Romeo & Juliet_334
Romeo & Juliet_335
Romeo & Juliet_336
Romeo & Juliet_337
Romeo & Juliet_338
Romeo & Juliet_339
Romeo & Juliet_340
Romeo & Juliet_341
Romeo & Juliet_342
Romeo & Juliet_343
Romeo & Juliet_344
Romeo & Juliet_345
Romeo & Juliet_346
Romeo & Juliet_347
Romeo & Juliet_348
Romeo & Juliet_349
Romeo & Juliet_350
Romeo & Juliet_351
Romeo & Juliet_352
Romeo & Juliet_353
Romeo & Juliet_354
Romeo & Juliet_355
Romeo & Juliet_356
Romeo & Juliet_357
Romeo & Juliet_358
Romeo & Juliet_359
Romeo & Juliet_360
Romeo & Juliet_361
Romeo & Juliet_362
Romeo & Juliet_363
Romeo & Juliet_364
Romeo & Juliet_365
Romeo & Juliet_366
Romeo & Juliet_367
Romeo & Juliet_368
Romeo & Juliet_369
Romeo & Juliet_370
Romeo & Juliet_371
Romeo & Juliet_372
Romeo & Juliet_373
Romeo & Juliet_374
Romeo & Juliet_375
Romeo & Juliet_376
Romeo & Juliet_377
Romeo & Juliet_378
Romeo & Juliet_379
Romeo & Juliet_380
Romeo & Juliet_381
Romeo & Juliet_382
Romeo & Juliet_383
Romeo & Juliet_384
Romeo & Juliet_385
Romeo & Juliet_386
Romeo & Juliet_387
Romeo & Juliet_388
Romeo & Juliet_389
Romeo & Juliet_390
Romeo & Juliet_391
Romeo & Juliet_392
Romeo & Juliet_393
Romeo & Juliet_394
Romeo & Juliet_395
Romeo & Juliet_396
Romeo & Juliet_397
Romeo & Juliet_398
Romeo & Juliet_399
Romeo & Juliet_400
Romeo & Juliet_401
Romeo & Juliet_402
Romeo & Juliet_403
Romeo & Juliet_404
Romeo & Juliet_405
Romeo & Juliet_406
Romeo & Juliet_407
Romeo & Juliet_408
Romeo & Juliet_409
Romeo & Juliet_410
Romeo & Juliet_411
Romeo & Juliet_412
Romeo & Juliet_413
Romeo & Juliet_414
Romeo & Juliet_415
Romeo & Juliet_416
Romeo & Juliet_417
Romeo & Juliet_418
Romeo & Juliet_419
Romeo & Juliet_420
Romeo & Juliet_421
Romeo & Juliet_422
Romeo & Juliet_423
Romeo & Juliet_424
Romeo & Juliet_425
Romeo & Juliet_426
Romeo & Juliet_427
Romeo & Juliet_428
Romeo & Juliet_429
Romeo & Juliet_430
Romeo & Juliet_431
Romeo & Juliet_432
Romeo & Juliet_433
Romeo & Juliet_434
Romeo & Juliet_435
Romeo & Juliet_436
Romeo & Juliet_437
Romeo & Juliet_438
Romeo & Juliet_439
Romeo & Juliet_440
Romeo & Juliet_441
Romeo & Juliet_442
Romeo & Juliet_443
Romeo & Juliet_444
Romeo & Juliet_445
Romeo & Juliet_446
Romeo & Juliet_447
Romeo & Juliet_448
Romeo & Juliet_449
Romeo & Juliet_450
Romeo & Juliet_451
Romeo & Juliet_452
Romeo & Juliet_453
Romeo & Juliet_454
Romeo & Juliet_455
Romeo & Juliet_456
Romeo & Juliet_457
Romeo & Juliet_458
Romeo & Juliet_459
Romeo & Juliet_460
Romeo & Juliet_461
Romeo & Juliet_462
Romeo & Juliet_463
Romeo & Juliet_464
Romeo & Juliet_465
Romeo & Juliet_466
Romeo & Juliet_467
Romeo & Juliet_468
Romeo & Juliet_469
Romeo & Juliet_470
Romeo & Juliet_471
Romeo & Juliet_472
Romeo & Juliet_473
Romeo & Juliet_474
Romeo & Juliet_475
Romeo & Juliet_476
Romeo & Juliet_477
Romeo & Juliet_478
Romeo & Juliet_479
Romeo & Juliet_480
Romeo & Juliet_481
Romeo & Juliet_482
Romeo & Juliet_483
Romeo & Juliet_484
Romeo & Juliet_485
Romeo & Juliet_486
Romeo & Juliet_487
Romeo & Juliet_488
Romeo & Juliet_489
Romeo & Juliet_490
Romeo & Juliet_491
Romeo & Juliet_492
Romeo & Juliet_493
Romeo & Juliet_494
Romeo & Juliet_495
Romeo & Juliet_496
Romeo & Juliet_497
Romeo & Juliet_498
Romeo & Juliet_499
Romeo & Juliet_500
Romeo & Juliet_501
Romeo & Juliet_502
Romeo & Juliet_503
Romeo & Juliet_504
Romeo & Juliet_505
Romeo & Juliet_506
Romeo & Juliet_507
Romeo & Juliet_508
Romeo & Juliet_509
Romeo & Juliet_510
Romeo & Juliet_511
Romeo & Juliet_512
Romeo & Juliet_513
Romeo & Juliet_514
Romeo & Juliet_515
Romeo & Juliet_516
Romeo & Juliet_517
Romeo & Juliet_518
Romeo & Juliet_519
Romeo & Juliet_520
Romeo & Juliet_521
Romeo & Juliet_522
Romeo & Juliet_523
Romeo & Juliet_524
Romeo & Juliet_525
Romeo & Juliet_526
Romeo & Juliet_527
Romeo & Juliet_528
Romeo & Juliet_529
Romeo & Juliet_530
Romeo & Juliet_531
Romeo & Juliet_532
Romeo & Juliet_533
Romeo & Juliet_534
Romeo & Juliet_535
Romeo & Juliet_536
Romeo & Juliet_537
Romeo & Juliet_538
Romeo & Juliet_539
Romeo & Juliet_540
Romeo & Juliet_541
Romeo & Juliet_542
Romeo & Juliet_543
Romeo & Juliet_544
Romeo & Juliet_545
Romeo & Juliet_546
Romeo & Juliet_547
Romeo & Juliet_548
Romeo & Juliet_549
Romeo & Juliet_550
Romeo & Juliet_551
Romeo & Juliet_552
Romeo & Juliet_553
Romeo & Juliet_554
Romeo & Juliet_555
Romeo & Juliet_556
Romeo & Juliet_557
Romeo & Juliet_558
Romeo & Juliet_559
Romeo & Juliet_560
Romeo & Juliet_561
Romeo & Juliet_562
Romeo & Juliet_563
Romeo & Juliet_564
Romeo & Juliet_565
Romeo & Juliet_566
Romeo & Juliet_567
Romeo & Juliet_568
Romeo & Juliet_569
Romeo & Juliet_570
Romeo & Juliet_571
Romeo & Juliet_572
Romeo & Juliet_573
Romeo & Juliet_574
Romeo & Juliet_575
Romeo & Juliet_576
Romeo & Juliet_577
Romeo & Juliet_578
Romeo & Juliet_579
Romeo & Juliet_580
Romeo & Juliet_581
Romeo & Juliet_582
Romeo & Juliet_583
Romeo & Juliet_584
Romeo & Juliet_585
Romeo & Juliet_586
Romeo & Juliet_587
Romeo & Juliet_588
Romeo & Juliet_589
Romeo & Juliet_590
Romeo & Juliet_591
Romeo & Juliet_592
Romeo & Juliet_593
Romeo & Juliet_594
Romeo & Juliet_595
Romeo & Juliet_596
Romeo & Juliet_597
Romeo & Juliet_598
Romeo & Juliet_599
Romeo & Juliet_600
Romeo & Juliet_601
Romeo & Juliet_602
Romeo & Juliet_603
Romeo & Juliet_604
Romeo & Juliet_605
Romeo & Juliet_606
Romeo & Juliet_607
Romeo & Juliet_608
Romeo & Juliet_609
Romeo & Juliet_610
Romeo & Juliet_611
Romeo & Juliet_612
Romeo & Juliet_613
Romeo & Juliet_614
Romeo & Juliet_615
Romeo & Juliet_616
Romeo & Juliet_617
Romeo & Juliet_618
Romeo & Juliet_619
Romeo & Juliet_620
Romeo & Juliet_621
Romeo & Juliet_622
Romeo & Juliet_623
Romeo & Juliet_624
Romeo & Juliet_625
Romeo & Juliet_626
Romeo & Juliet_627
Romeo & Juliet_628
Romeo & Juliet_629
Romeo & Juliet_630
Romeo & Juliet_631
Romeo & Juliet_632
Romeo & Juliet_633
Romeo & Juliet_634
Romeo & Juliet_635
Romeo & Juliet_636
Romeo & Juliet_637
Romeo & Juliet_638
Romeo & Juliet_639
Romeo & Juliet_640
Romeo & Juliet_641
Romeo & Juliet_642
Romeo & Juliet_643
Romeo & Juliet_644
Romeo & Juliet_645
Romeo & Juliet_646
Romeo & Juliet_647
Romeo & Juliet_648
Romeo & Juliet_649
Romeo & Juliet_650
Romeo & Juliet_651
Romeo & Juliet_652
Romeo & Juliet_653
Romeo & Juliet_654
Romeo & Juliet_655
Romeo & Juliet_656
Romeo & Juliet_657
Romeo & Juliet_658
Romeo & Juliet_659
Romeo & Juliet_660
Romeo & Juliet_661
Romeo & Juliet_662
Romeo & Juliet_663
Romeo & Juliet_664
Romeo & Juliet_665
Romeo & Juliet_666
Romeo & Juliet_667
 

Foto: Beppe Sacchetto © 2018ROMEO & JULIET GRANDE SPETTACOLO SUL GHIACCIO

 

Torino, 19 Ottobre 2018

Romeo & Juliet, il grande spettacolo sul ghiaccio arriva a Torino al Palavela per una delle due date italiane del tour europeo. Il musical sarà all’Arena di Verona il 6 ottobre prossimo per la prima assoluta in Europa e poi arriverà all’ombra della Mole per due date imperdibili. “Romeo & Juliet”, il musical su ghiaccio più suggestivo di sempre diretto dal russo Ilya Averbukh.

Il nuovo, faraonico musical, in Russia è stato visto da oltre un milione di persone nel 2017 (record di sempre) ed è pronto a sbarcare in Europa partendo proprio dall’Italia.

Duecentocinquanta persone, un cast stellare che unisce attori e grandi star del pattinaggio (tra questi ben 6 medaglie d’oro olimpiche e 12 campioni del mondo di pattinaggio su ghiaccio), cantanti, ballerini, artisti del circo, coreografi e insegnanti. Ad arricchire il tutto un allestimento curato nei minimi particolari con vestiti originali cuciti su misura, incredibili coreografie, oggetti di scena e particolari studiati con minuzia filologica e sorprendenti effetti speciali frutto delle più avanzate tecnologie.

Le musiche di questa grande storia d’amore sul ghiaccio sono di Mozart, Prokofiev, Bach, Mendelssohn, alternate a quelle originali composte da Roman Ignatiev, il maggiore compositore russo per musical.

 

 

    Foto Beppe Sacchetto

 

 

   VBS50 Network Photography Torino

    https://www.vbs50.com - info@vbs50.com

    Foto - Città - Eventi - Attualità - Cerimonie - Web

    vbs50©1998

 

 

 Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto