Up Sfilata Moda CrocettaPiù Slideshow

VBS_6619
VBS_6623
VBS_6624
VBS_6625
VBS_6626
VBS_6627
VBS_6628
VBS_6630
VBS_6632
VBS_6633
VBS_6634
VBS_6635
VBS_6637
VBS_6638
VBS_6639
VBS_6640
VBS_6641
VBS_6642
VBS_6643
VBS_6644
VBS_6645
VBS_6646
VBS_6647
VBS_6648
VBS_6649
VBS_6650
VBS_6651
VBS_6652
VBS_6653
VBS_6654
VBS_6655
VBS_6656
VBS_6657
VBS_6658
VBS_6659
VBS_6660
VBS_6661
VBS_6662
VBS_6663
VBS_6664
VBS_6665
VBS_6666
VBS_6667
VBS_6668
VBS_6669
VBS_6670
VBS_6671
VBS_6672
VBS_6674
VBS_6675
VBS_6676
VBS_6677
VBS_6678
VBS_6679
VBS_6680
VBS_6681
VBS_6682
VBS_6683
VBS_6684
VBS_6685
VBS_6686
VBS_6687
VBS_6688
VBS_6689
VBS_6690
VBS_6691
VBS_6692
VBS_6693
VBS_6694
VBS_6695
VBS_6696
VBS_6697
VBS_6698
VBS_6699
VBS_6700
VBS_6701
VBS_6702
VBS_6703
VBS_6704
VBS_6705
VBS_6706
VBS_6708
VBS_6709
VBS_6710
VBS_6711
VBS_6712
VBS_6713
VBS_6714
VBS_6715
VBS_6716
VBS_6717
VBS_6718
VBS_6719
VBS_6720
VBS_6721
VBS_6722
VBS_6723
VBS_6724
VBS_6725
VBS_6726
VBS_6727
VBS_6728
VBS_6729
VBS_6730
VBS_6731
VBS_6732
VBS_6733
VBS_6734
VBS_6735
VBS_6736
VBS_6737
VBS_6738
VBS_6740
VBS_6741
VBS_6742
VBS_6743
VBS_6744
VBS_6745
VBS_6746
VBS_6747
VBS_6748
VBS_6749
VBS_6750
VBS_6751
VBS_6752
VBS_6753
VBS_6754
VBS_6755
VBS_6756
VBS_6757
VBS_6758
VBS_6759
VBS_6760
VBS_6761
VBS_6762
VBS_6763
VBS_6764
VBS_6765
VBS_6766
VBS_6767
VBS_6768
VBS_6769
VBS_6770
VBS_6772
VBS_6773
VBS_6774
VBS_6775
VBS_6776
VBS_6777
VBS_6778
VBS_6779
VBS_6780
VBS_6781
VBS_6782
VBS_6783
VBS_6785
VBS_6786
VBS_6787
VBS_6788
VBS_6789
VBS_6790
VBS_6791
VBS_6792
VBS_6793
VBS_6794
VBS_6795
VBS_6796
VBS_6797
VBS_6798
VBS_6799
VBS_6800
VBS_6801
VBS_6802
VBS_6803
VBS_6804
VBS_6806
VBS_6807
VBS_6808
VBS_6809
VBS_6811
VBS_6812
VBS_6813
VBS_6814
VBS_6815
VBS_6816
VBS_6817
VBS_6818
VBS_6819
VBS_6820
VBS_6821
VBS_6822
VBS_6823
VBS_6824
VBS_6825
VBS_6826
VBS_6827
VBS_6828
VBS_6829
VBS_6831
VBS_6834
VBS_6835
VBS_6836
VBS_6837
VBS_6838
VBS_6839
VBS_6840
VBS_6841
VBS_6842
VBS_6843
VBS_6844
VBS_6845
VBS_6846
VBS_6847
VBS_6848
VBS_6849
VBS_6850
VBS_6851
VBS_6852
VBS_6853
VBS_6854
VBS_6855
VBS_6856
VBS_6857
VBS_6859
VBS_6860
VBS_6861
VBS_6862
VBS_6863
VBS_6864
VBS_6865
VBS_6866
VBS_6867
VBS_6869
VBS_6870
VBS_6871
VBS_6872
VBS_6873
VBS_6874
VBS_6875
VBS_6876
VBS_6877
VBS_6878
VBS_6879
VBS_6880
VBS_6881
VBS_6882
VBS_6883
VBS_6885
VBS_6886
VBS_6887
VBS_6889
VBS_6890
VBS_6891
VBS_6892
VBS_6893
VBS_6894
VBS_6895
VBS_6896
VBS_6897
VBS_6898
VBS_6899
VBS_6901
VBS_6902
VBS_6903
VBS_6904
VBS_6905
VBS_6906
VBS_6907
VBS_6908
VBS_6909
VBS_6910
VBS_6911
VBS_6912
VBS_6913
VBS_6915
VBS_6916
VBS_6918
VBS_6919
VBS_6920
VBS_6921
VBS_6922
VBS_6923
VBS_6924
VBS_6925
VBS_6926
VBS_6927
VBS_6928
VBS_6929
VBS_6930
VBS_6931
VBS_6932
VBS_6934
VBS_6938
VBS_6939
VBS_6940
VBS_6942
VBS_6944
VBS_6945
VBS_6946
VBS_6947
VBS_6948
VBS_6949
VBS_6950
VBS_6951
VBS_6952
VBS_6954
VBS_6955
VBS_6956
VBS_6957
VBS_6958
VBS_6959
VBS_6960
VBS_6961
VBS_6962
VBS_6964
VBS_6965
VBS_6966
VBS_6967
VBS_6968
VBS_6969
VBS_6970
VBS_6971
VBS_6972
VBS_6973
VBS_6974
VBS_6975
VBS_6976
VBS_6977
VBS_6978
VBS_6979
VBS_6980
VBS_6981
VBS_6982
VBS_6984
VBS_6985
VBS_6986
VBS_6987
VBS_6988
VBS_6989
VBS_6990
VBS_6991
VBS_6992
VBS_6995
VBS_6996
VBS_6997
VBS_6998
VBS_6999
VBS_7000
VBS_7001
VBS_7002
VBS_7003
VBS_7004
VBS_7005
VBS_7006
VBS_7007
VBS_7008
VBS_7009
VBS_7010
VBS_7011
VBS_7012
VBS_7013
VBS_7014
VBS_7015
VBS_7016
VBS_7017
VBS_7018
VBS_7019
VBS_7020
VBS_7021
VBS_7022
VBS_7023
VBS_7024
VBS_7025
VBS_7026
VBS_7027
VBS_7028
VBS_7029
VBS_7030
VBS_7031
VBS_7032
VBS_7034
VBS_7035
VBS_7036
VBS_7037
VBS_7041
VBS_7042
VBS_7043
VBS_7046
VBS_7047
VBS_7048
VBS_7049
VBS_7050
VBS_7051
VBS_7052
VBS_7053
VBS_7054
VBS_7055
VBS_7056
VBS_7058
VBS_7059
VBS_7060
VBS_7061
VBS_7062
VBS_7064
VBS_7065
VBS_7066
VBS_7067
VBS_7068
VBS_7069
VBS_7070
VBS_7073
VBS_7074
VBS_7075
VBS_7076
VBS_7077
VBS_7078
VBS_7079
VBS_7080
VBS_7081
VBS_7084
VBS_7085
VBS_7087
VBS_7088
VBS_7089
VBS_7090
VBS_7091
VBS_7092
VBS_7093
VBS_7094
VBS_7095
VBS_7096
VBS_7097
VBS_7098
VBS_7099
VBS_7100
VBS_7101
VBS_7102
VBS_7103
VBS_7104
VBS_7105
VBS_7106
VBS_7108
VBS_7109
VBS_7110
VBS_7111
VBS_7112
VBS_7113
VBS_7114
VBS_7115
VBS_7116
VBS_7117
VBS_7118
VBS_7119
VBS_7120
VBS_7121
VBS_7122
VBS_7123
VBS_7125
VBS_7126
VBS_7127
VBS_7128
VBS_7129
VBS_7130
VBS_7132
VBS_7133
VBS_7134
VBS_7135
VBS_7136
VBS_7137
VBS_7138
VBS_7139
VBS_7140
VBS_7141
VBS_7143
VBS_7145
VBS_7148
VBS_7149
VBS_7150
VBS_7152
VBS_7153
VBS_7155
VBS_7156
VBS_7157
VBS_7158
VBS_7159
VBS_7160
VBS_7161
VBS_7162
VBS_7163
VBS_7164
VBS_7165
VBS_7166
VBS_7167
VBS_7168
VBS_7169
VBS_7170
VBS_7171
VBS_7174
VBS_7176
VBS_7178
VBS_7183
VBS_7184
VBS_7185
VBS_7186
VBS_7187
VBS_7188
VBS_7189
VBS_7190
VBS_7191
VBS_7192
VBS_7193
VBS_7194
VBS_7195
VBS_7196
VBS_7200
VBS_7201
VBS_7202
VBS_7203
VBS_7204
VBS_7205
VBS_7206
VBS_7207
VBS_7208
VBS_7209
VBS_7210
VBS_7211
VBS_7212
VBS_7213
VBS_7214
VBS_7215
VBS_7216
VBS_7217
VBS_7218
VBS_7219
VBS_7220
VBS_7221
VBS_7222
VBS_7223
VBS_7224
VBS_7225
VBS_7226
VBS_7227
VBS_7228
VBS_7229
VBS_7230
VBS_7231
VBS_7232
VBS_7233
VBS_7234
VBS_7235
VBS_7236
VBS_7237
VBS_7238
VBS_7239
VBS_7240
VBS_7241
VBS_7242
VBS_7244
VBS_7246
VBS_7247
VBS_7248
VBS_7249
VBS_7251
VBS_7252
VBS_7253
VBS_7257
VBS_7258
VBS_7259
VBS_7262
VBS_7263
VBS_7265
VBS_7266
VBS_7267
VBS_7268
VBS_7269
VBS_7270
VBS_7271
VBS_7272
VBS_7273
VBS_7274
VBS_7275
VBS_7276
VBS_7277
VBS_7278
VBS_7279
VBS_7280
VBS_7281
VBS_7283
VBS_7284
VBS_7285
VBS_7286
VBS_7287
VBS_7288
VBS_7289
VBS_7290
VBS_7291
VBS_7292
VBS_7293
VBS_7294
VBS_7295
VBS_7296
VBS_7297
VBS_7298
VBS_7299
VBS_7300
VBS_7301
VBS_7302
VBS_7304
VBS_7305
VBS_7306
VBS_7307
VBS_7308
VBS_7309
VBS_7310
VBS_7311
VBS_7312
VBS_7313
VBS_7314
VBS_7317
VBS_7318
VBS_7319
VBS_7320
VBS_7321
VBS_7322
VBS_7325
VBS_7326
VBS_7327
VBS_7328
VBS_7329
VBS_7330
VBS_7331
VBS_7333
VBS_7334
VBS_7335
VBS_7336
VBS_7337
VBS_7338
VBS_7339
VBS_7340
VBS_7341
VBS_7342
VBS_7343
VBS_7344
VBS_7345
VBS_7346
VBS_7347
VBS_7348
VBS_7349
VBS_7350
VBS_7352
VBS_7353
VBS_7354
VBS_7356
VBS_7357
VBS_7358
VBS_7359
VBS_7360
VBS_7361
VBS_7363
VBS_7365
VBS_7366
VBS_7367
VBS_7368
VBS_7369
VBS_7370
VBS_7371
VBS_7372
VBS_7373
VBS_7374
VBS_7375
VBS_7376
VBS_7377
VBS_7379
VBS_7380
VBS_7381
VBS_7382
VBS_7383
VBS_7385
VBS_7387
VBS_7388
VBS_7389
VBS_7390
VBS_7391
VBS_7392
VBS_7393
VBS_7394
VBS_7397
VBS_7398
VBS_7399
VBS_7400
VBS_7401
VBS_7402
VBS_7403
VBS_7404
VBS_7405
VBS_7406
VBS_7407
VBS_7408
VBS_7409
VBS_7411
VBS_7412
VBS_7413
VBS_7414
VBS_7415
VBS_7416
VBS_7418
VBS_7419
VBS_7420
VBS_7421
VBS_7422
VBS_7423
VBS_7424
VBS_7426
VBS_7427
VBS_7429
VBS_7430
VBS_7431
VBS_7432
VBS_7433
VBS_7434
VBS_7435
VBS_7437
VBS_7439
VBS_7440
VBS_7441
VBS_7442
VBS_7443
VBS_7444
VBS_7445
VBS_7446
VBS_7447
VBS_7448
VBS_7450
VBS_7452
VBS_7454
VBS_7455
VBS_7456
VBS_7457
VBS_7458
VBS_7459
VBS_7460
VBS_7462
VBS_7463
VBS_7464
VBS_7465
VBS_7466
VBS_7467
VBS_7468
VBS_7469
VBS_7470
VBS_7471
VBS_7472
VBS_7473
VBS_7474
VBS_7475
VBS_7476
VBS_7477
VBS_7479
VBS_7480
VBS_7481
VBS_7482
VBS_7483
VBS_7487
VBS_7488
VBS_7489
VBS_7490
VBS_7491
VBS_7492
VBS_7493
VBS_7494
VBS_7495
VBS_7496
VBS_7498
VBS_7499
VBS_7500
VBS_7503
VBS_7504
VBS_7505
VBS_7506
VBS_7507
VBS_7508
VBS_7509
VBS_7510
VBS_7511
VBS_7512
VBS_7513
VBS_7514
VBS_7515
VBS_7516
VBS_7518
VBS_7520
VBS_7521
VBS_7522
VBS_7523
VBS_7524
VBS_7525
VBS_7526
VBS_7527
VBS_7529
VBS_7530
VBS_7532
VBS_7533
VBS_7534
VBS_7537
VBS_7538
VBS_7539
VBS_7540
VBS_7541
VBS_7542
VBS_7543
VBS_7544
VBS_7545
VBS_7546
VBS_7547
VBS_7548
VBS_7549
VBS_7550
VBS_7551
VBS_7552
VBS_7554
VBS_7555
VBS_7556
VBS_7557
VBS_7560
VBS_7561
VBS_7562
VBS_7563
VBS_7565
VBS_7566
VBS_7567
VBS_7568
VBS_7569
VBS_7570
VBS_7571
VBS_7573
VBS_7574
VBS_7575
VBS_7577
VBS_7578
VBS_7579
VBS_7580
VBS_7581
VBS_7582
VBS_7583
VBS_7585
VBS_7586
VBS_7587
VBS_7588
VBS_7589
VBS_7590
VBS_7592
VBS_7593
VBS_7595
VBS_7596
VBS_7597
VBS_7599
VBS_7600
VBS_7601
VBS_7602
VBS_7603
VBS_7605
VBS_7606
VBS_7608
VBS_7609
VBS_7612
VBS_7615
VBS_7616
VBS_7618
VBS_7619
VBS_7620
VBS_7621
VBS_7622
VBS_7623
VBS_7624
VBS_7625
VBS_7626
VBS_7627
VBS_7628
VBS_7629
VBS_7630
VBS_7631
VBS_7632
VBS_7634
VBS_7635
VBS_7636
VBS_7637
VBS_7638
VBS_7639
VBS_7640
VBS_7641
VBS_7642
VBS_7643
VBS_7644
VBS_7645
VBS_7646
VBS_7647
VBS_7648
VBS_7649
VBS_7650
VBS_7651
VBS_7652
VBS_7653
VBS_7654
VBS_7655
VBS_7656
VBS_7657
VBS_7658
VBS_7659
VBS_7660
VBS_7661
VBS_7663
VBS_7665
VBS_7666
VBS_7667
VBS_7668
VBS_7669
VBS_7670
VBS_7671
VBS_7672
VBS_7673
VBS_7674
VBS_7675
VBS_7676
VBS_7677
VBS_7679
VBS_7680
VBS_7681
VBS_7682
VBS_7683
VBS_7684
VBS_7685
VBS_7686
VBS_7687
VBS_7689
VBS_7690
VBS_7691
VBS_7692
VBS_7694
VBS_7695
VBS_7696
VBS_7697
VBS_7698
VBS_7699
VBS_7700
VBS_7701
VBS_7702
VBS_7703
VBS_7704
VBS_7705
VBS_7706
VBS_7707
VBS_7708
VBS_7709
VBS_7710
VBS_7711
VBS_7712
VBS_7713
VBS_7714
VBS_7715
VBS_7718
VBS_7719
VBS_7720
VBS_7721
VBS_7722
VBS_7723
VBS_7725
VBS_7726
VBS_7727
VBS_7728
VBS_7729
VBS_7730
VBS_7731
VBS_7732
VBS_7733
VBS_7735
VBS_7738
VBS_7739
VBS_7742
VBS_7743
VBS_7744
VBS_7745
VBS_7746
VBS_7747
VBS_7748
VBS_7749
VBS_7750
VBS_7751
VBS_7752
VBS_7753
VBS_7755
VBS_7756
VBS_7757
VBS_7758
VBS_7760
VBS_7761
VBS_7762
VBS_7763
VBS_7764
VBS_7765
VBS_7766
VBS_7767
VBS_7768
VBS_7769
VBS_7770
VBS_7771
VBS_7773
VBS_7774
VBS_7775
VBS_7776
VBS_7777
VBS_7778
VBS_7779
VBS_7780
VBS_7781
VBS_7782
VBS_7783
VBS_7784
VBS_7785
VBS_7786
VBS_7787
VBS_7788
VBS_7789
VBS_7790
VBS_7791
VBS_7792
VBS_7793
VBS_7794
VBS_7795
VBS_7796
VBS_7797
VBS_7798
VBS_7800
VBS_7801
VBS_7802
VBS_7803
VBS_7804
VBS_7805
VBS_7807
VBS_7810
VBS_7811
VBS_7812
VBS_7814
VBS_7815
VBS_7817
VBS_7818
VBS_7819
VBS_7821
VBS_7822
VBS_7823
VBS_7824
VBS_7825
VBS_7826
VBS_7828
VBS_7829
VBS_7830
VBS_7831
VBS_7832
VBS_7833
VBS_7834
VBS_7835
VBS_7836
VBS_7837
VBS_7838
VBS_7839
VBS_7840
VBS_7841
VBS_7842
VBS_7843
VBS_7844
VBS_7845
VBS_7846
VBS_7847
VBS_7848
VBS_7849
VBS_7850
VBS_7851
VBS_7852
VBS_7853
VBS_7854
VBS_7855
VBS_7857
VBS_7858
VBS_7859
VBS_7860
VBS_7861
VBS_7862
VBS_7863
VBS_7864
VBS_7865
VBS_7866
VBS_7867
VBS_7868
VBS_7869
VBS_7870
VBS_7871
VBS_7872
VBS_7873
VBS_7874
VBS_7875
VBS_7876
VBS_7880
VBS_7881
VBS_7882
VBS_7883
VBS_7884
VBS_7885
VBS_7886
VBS_7887
VBS_7888
VBS_7889
VBS_7895
VBS_7896
VBS_7897
VBS_7898
VBS_7899
VBS_7900
VBS_7904
VBS_7905
VBS_7906
VBS_7907
VBS_7908
VBS_7909
VBS_7910
VBS_7911
VBS_7912
VBS_7913
VBS_7915
VBS_7916
VBS_7917
VBS_7918
VBS_7919
VBS_7920
VBS_7921
VBS_7922
VBS_7924
VBS_7925
VBS_7927
VBS_7928
VBS_7929
VBS_7930
VBS_7931
VBS_7932
VBS_7933
VBS_7934
VBS_7935
VBS_7937
VBS_7938
VBS_7939
VBS_7940
VBS_7941
VBS_7942
VBS_7943
VBS_7944
VBS_7946
VBS_7947
VBS_7948
VBS_7949
VBS_7950
VBS_7951
VBS_7952
VBS_7953
VBS_7954
VBS_7955
VBS_7956
VBS_7957
VBS_7958
VBS_7959
VBS_7961
VBS_7962
VBS_7963
VBS_7964
VBS_7968
VBS_7969
VBS_7970
VBS_7971
VBS_7972
VBS_7973
VBS_7974
VBS_7975
VBS_7976
VBS_7977
VBS_7978
VBS_7979
VBS_7980
VBS_7981
VBS_7982
VBS_7983
VBS_7984
VBS_7985
VBS_7986
VBS_7987
VBS_7988
VBS_7993
VBS_7994
VBS_7995
VBS_7996
VBS_7997
VBS_7998
VBS_7999
VBS_8000
VBS_8001
VBS_8002
VBS_8003
VBS_8004
VBS_8005
VBS_8006
VBS_8007
VBS_8008
VBS_8009
VBS_8010
VBS_8011
VBS_8012
VBS_8013
VBS_8014
VBS_8015
VBS_8016
VBS_8017
VBS_8019
VBS_8021
VBS_8024
VBS_8025
VBS_8027
VBS_8028
VBS_8029
VBS_8030
VBS_8031
VBS_8032
VBS_8033
VBS_8034
VBS_8035
VBS_8036
VBS_8037
VBS_8039
VBS_8040
VBS_8042
VBS_8043
VBS_8046
VBS_8047
VBS_8049
VBS_8050
VBS_8051
VBS_8052
VBS_8053
VBS_8054
VBS_8056
VBS_8057
VBS_8058
VBS_8059
VBS_8060
VBS_8061
VBS_8062
VBS_8063
VBS_8064
VBS_8065
VBS_8066
VBS_8067
VBS_8068
VBS_8069
VBS_8070
VBS_8071
VBS_8072
VBS_8073
VBS_8074
VBS_8075
VBS_8076
VBS_8077
VBS_8078
VBS_8079
VBS_8081
VBS_8082
VBS_8083
VBS_8084
VBS_8085
VBS_8086
VBS_8087
VBS_8088
VBS_8089
VBS_8090
VBS_8091
VBS_8092
VBS_8093
VBS_8094
VBS_8095
VBS_8100
VBS_8101
VBS_8103
VBS_8104
VBS_8106
VBS_8108
VBS_8109
VBS_8110
VBS_8111
VBS_8112
VBS_8113
VBS_8115
VBS_8117
VBS_8120
VBS_8121
VBS_8122
VBS_8123
VBS_8125
VBS_8126
VBS_8127
VBS_8128
VBS_8129
VBS_8130
VBS_8131
VBS_8132
VBS_8133
VBS_8134
VBS_8135
VBS_8136
VBS_8137
VBS_8139
VBS_8144
VBS_8145
VBS_8146
VBS_8148
VBS_8149
VBS_8150
VBS_8151
VBS_8152
VBS_8153
VBS_8154
VBS_8155
VBS_8156
VBS_8157
VBS_8158
VBS_8159
VBS_8161
VBS_8162
VBS_8163
VBS_8164
VBS_8165
VBS_8166
VBS_8167
VBS_8169
VBS_8170
VBS_8171
VBS_8172
VBS_8173
VBS_8174
VBS_8175
VBS_8176
VBS_8177
VBS_8178
VBS_8179
VBS_8181
VBS_8184
VBS_8185
VBS_8186
VBS_8187
VBS_8189
VBS_8192
VBS_8193
VBS_8194
VBS_8195
VBS_8196
VBS_8197
VBS_8198
VBS_8199
VBS_8201
VBS_8205
VBS_8207
VBS_8209
VBS_8210
VBS_8212
VBS_8214
VBS_8215
VBS_8216
VBS_8220
VBS_8222
VBS_8223
VBS_8224
VBS_8228
VBS_8230
VBS_8231
VBS_8232
VBS_8234
VBS_8235
VBS_8236
VBS_8237
VBS_8238
VBS_8239
VBS_8240
VBS_8242
VBS_8243
VBS_8244
VBS_8245
VBS_8246
VBS_8247
VBS_8248
VBS_8252
VBS_8253
VBS_8255
VBS_8257
VBS_8258
VBS_8259
VBS_8260
VBS_8261
VBS_8262
VBS_8263
VBS_8264
VBS_8265
VBS_8266
VBS_8268
VBS_8269
VBS_8270
VBS_8271
VBS_8272
VBS_8274
VBS_8275
VBS_8279
VBS_8280
VBS_8283
VBS_8288
VBS_8293
VBS_8296
VBS_8304
VBS_8307
VBS_8310
VBS_8318
VBS_8319
VBS_8324
VBS_8325
VBS_8326
VBS_8327
VBS_8328
VBS_8330
VBS_8331
VBS_8332
VBS_8333
VBS_8334
VBS_8335
VBS_8336
VBS_8337
VBS_8338
VBS_8340
VBS_8341
VBS_8342
VBS_8343
VBS_8344
VBS_8345
VBS_8346
VBS_8348
VBS_8349
VBS_8350
VBS_8351
VBS_8352
VBS_8353
VBS_8354
VBS_8355
VBS_8356
VBS_8357
VBS_8358
VBS_8359
VBS_8360
VBS_8361
VBS_8362
VBS_8363
VBS_8364
VBS_8365
VBS_8366
VBS_8367
VBS_8368
VBS_8369
VBS_8370
VBS_8371
VBS_8372
VBS_8374
VBS_8375
VBS_8376
VBS_8378
VBS_8379
VBS_8380
VBS_8381
VBS_8382
VBS_8383
VBS_8384
VBS_8385
VBS_8386
VBS_8387
VBS_8388
VBS_8389
VBS_8390
VBS_8391
VBS_8392
VBS_8393
VBS_8394
VBS_8395
VBS_8396
VBS_8397
VBS_8398
VBS_8399
VBS_8400
VBS_8401
VBS_8402
VBS_8403
VBS_8404
VBS_8406
VBS_8407
VBS_8408
VBS_8412
VBS_8415
VBS_8417
VBS_8418
VBS_8419
VBS_8420
VBS_8421
VBS_8422
VBS_8423
VBS_8424
VBS_8425
VBS_8426
VBS_8427
VBS_8428
VBS_8429
VBS_8430
VBS_8431
VBS_8432
VBS_8433
VBS_8434
VBS_8435
VBS_8436
VBS_8438
VBS_8439
VBS_8440
VBS_8442
VBS_8443
VBS_8444
VBS_8445
VBS_8446
VBS_8447
VBS_8448
VBS_8451
VBS_8452
VBS_8453
VBS_8454
VBS_8455
VBS_8456
VBS_8457
VBS_8458
VBS_8459
VBS_8460
VBS_8461
VBS_8462
VBS_8463
VBS_8464
VBS_8465
VBS_8466
VBS_8467
VBS_8468
VBS_8469
VBS_8470
VBS_8471
VBS_8472
VBS_8473
VBS_8474
VBS_8475
VBS_8476
VBS_8477
VBS_8478
VBS_8479
VBS_8480
VBS_8481
VBS_8482
VBS_8483
VBS_8484
VBS_8485
VBS_8486
VBS_8488
VBS_8489
VBS_8492
VBS_8493
VBS_8494
VBS_8495
VBS_8496
VBS_8497
VBS_8498
VBS_8499
VBS_8500
VBS_8501
VBS_8502
VBS_8505
VBS_8507
VBS_8508
VBS_8509
VBS_8510
VBS_8512
VBS_8513
VBS_8514
VBS_8515
VBS_8516
VBS_8517
VBS_8518
VBS_8520
VBS_8521
VBS_8522
VBS_8523
VBS_8524
VBS_8525
VBS_8526
VBS_8527
VBS_8528
VBS_8529
VBS_8532
VBS_8533
VBS_8534
VBS_8535
VBS_8536
VBS_8537
VBS_8539
VBS_8540
VBS_8541
VBS_8542
VBS_8546
VBS_8548
VBS_8549
VBS_8550
VBS_8551
VBS_8553
VBS_8554
VBS_8555
VBS_8556
VBS_8558
VBS_8559
VBS_8560
VBS_8561
VBS_8563
VBS_8564
VBS_8565
VBS_8566
VBS_8567
VBS_8568
VBS_8569
VBS_8570
VBS_8571
VBS_8572
VBS_8573
VBS_8574
VBS_8575
VBS_8576
VBS_8577
VBS_8578
VBS_8579
VBS_8581
VBS_8582
VBS_8583
VBS_8584
VBS_8585
VBS_8586
VBS_8587
VBS_8588
VBS_8589
VBS_8590
VBS_8591
VBS_8592
VBS_8593
VBS_8594
VBS_8595
VBS_8596
VBS_8597
VBS_8598
VBS_8599
VBS_8600
VBS_8601
VBS_8602
VBS_8603
 

Foto: Beppe Sacchetto © 2020CROCETTA PIU' PRESENTA "LA MODA IN PASSERELLA"

 

Torino, 11 Ottobre 2020Una domenica nel salotto dell'eleganza torinese con colori, stock e novita' della Moda Autunno/Inverno; una piacevole passeggiata tra selezionati espositori in Via Marco Polo, Largo Cassini e Vicolo Crocetta.

Nel pomeriggio ( ore 15:30) selezioni Crocettapiu' Autunno/Inverno in Passerella: sfilata presentata da Elia Tarantino.

 

 

    Foto Beppe Sacchetto

 

 

   VBS50 Network Photography Torino

    https://www.vbs50.com - info@vbs50.com

    Foto - Città - Eventi - Attualità - Cerimonie - Web

    vbs50©1998

 

 

 Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto