Up Sonic Park Stupinigi 2022 - Presentazione Quarta edizione Slideshow

VBS_3542 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3449 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3450 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3451 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3452 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3453 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3454 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3455 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3456 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3457 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3458 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3459 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3460 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3461 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3462 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3465 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3466 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3467 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3468 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3469 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3470 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3471 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3472 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3473 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3474 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3475 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3476 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3477 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3478 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3480 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3481 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3483 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3484 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3486 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3487 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3488 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3489 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3490 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3491 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3492 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3493 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3494 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3495 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3497 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3498 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3499 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3500 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3501 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3502 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3503 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3504 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3505 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3506 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3507 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3508 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3509 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3510 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3511 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3512 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3513 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3514 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3515 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3516 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3517 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3518 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3519 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3520 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3521 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3522 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3523 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3524 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3525 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3526 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3527 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3528 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3529 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3530 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3531 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3532 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3533 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3534 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3535 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3537 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3538 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3539 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3540 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3541 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3544 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3545 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3546 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3548 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3549 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3550 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3551 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3552 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3553 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3554 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3555 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3556 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3557 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3558 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3559 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3561 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3562 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3563 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3564 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3565 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3566 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3567 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3568 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3569 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3570 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3571 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3572 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3574 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3575 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3576 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3577 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3578 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3579 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3581 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3582 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3583 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3584 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3585 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3586 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3587 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3588 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3589 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3591 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3592 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3593 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3594 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3595 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3596 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3597 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3598 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3599 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3600 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3601 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3602 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3603 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3604 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3605 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3606 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3607 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3608 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3609 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3610 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3611 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3612 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3613 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3614 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3615 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3616 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3617 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3618 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3619 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3620 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
VBS_3621 - Presentazione Sonic Park Stupinigi 2022 - Quarta edizione
 

Foto: Beppe Sacchetto © 2022PRESENTAZIONE SONIC PARK STUPINIGI 2022

 

Stupinigi, 25 Maggio 2022

È stata presentata, nel Salone d'Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi, la quarta edizione di Sonic Park Stupinigi. Alla conferenza stampa sono intervenuti Claudia Spoto direttrice del Teatro Colosseo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio (in collegamento), il Sindaco della Città di Nichelino Giampiero Tolardo, il consigliere della Fondazione Ordine Mauriziano Paolo Biancone, il consigliere regionale Diego Sarno, Lorenza Patriarca in rappresentanza del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo. il presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Giacomo Zunino, gli organizzatori di Sonic Park Matera Simona Orsi e Francesco Porcari, Claudia Fraschini responsabile del food & beverage village al Sonic Park Festival.

Dopo la limited edition della scorsa estate Sonic Park Stupinigi torna per la sua quarta edizione nel prestigioso Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino, alle porte di Torino. La dimensione visiva, culturale e paesaggistica dello straordinario capolavoro barocco e Patrimonio dell'Umanità Unesco si abbina nuovamente alla musica migliore nelle sue varie declinazioni per un intenso viaggio emozionale che porterà in Piemonte undici straordinari concerti di alcuni fra i più interessanti artisti italiani e internazionali.

Tra gli alberi secolari e i giardini dalla perfetta e scenografica geometria disegnata nella prima metà del 1700 dall’architetto Filippo Juvarra e da Michael Bernard, Reverse Agency, con la produzione di Fabio e Alessio Boasi, firma in collaborazione con le migliori agenzie italiane un cartellone ricchissimo che spazia nei generi e promette di far rivivere l’estate come il momento più bello dell’anno, finalmente senza limitazioni e in libertà.

Ogni concerto sarà unico, con posti a sedere numerati e in piedi, e soprattutto sarà sostenibile, con l’eliminazione delle plastiche monouso e l’utilizzo di materiali compostabili. L’area concerti di 15.000 mq open air sarà allestita anche in questa edizione tra esemplari di querce e carpini dove si aprirà un vero e proprio villaggio di servizi food and beverage. Lo spettacolare palco di 300 mq si affaccerà sulla Palazzina di Caccia.

Il programma si apre con il concerto che doveva essere l’opening dell’edizione 2020 e sarà finalmente quello dell’edizione 2022: Nick Mason, mitico batterista dei Pink Floyd, sarà sul palco della Palazzina di Caccia di Stupinigi il 26 giugno con una superband insieme a Dom Beckem, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris. Un appuntamento che si rinnova a distanza di due anni per festeggiare con il concerto di una vera leggenda della musica internazionale la quarta edizione del festival.

Un messaggio per l'ambiente: ecco quello che sarà portato alla Palazzina di Caccia da Elisa il 30 giugno. Il sito piemontese è stato scelto per lo straordinario valore storico, naturale e paesaggistico e il concerto sarà ideato e realizzato su un rigido protocollo di basso impatto ambientale nel quadro della nomina attribuita alla cantautrice friulana dall’ONU come alleata della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. La campagna d'azione SDG delle Nazioni Unite chiede alle persone di tutto il mondo di trasformare l'apatia in azione, la paura in speranza, la divisione in unione (#FlipTheScript). Il “Back to the Future Live Tour" non sarà solo un tour ma un festival nel festival, con tanti contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull'argomento green.

Un altro straordinario concerto che arricchisce il cartellone di un festival sempre più al centro della musica è quello del 2 luglio: al Sonic Park Stupinigi si aprirà infatti la serie di concerti estivi in Italia per Zucchero “Sugar” Fornaciari, reduce dal grande successo nel Regno Unito per il World Wild Tour e i quattordici entusiasmanti concerti all’Arena di Verona dal 25 aprile all’11 maggio.

Achille Lauro farà tappa nel Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi il 3 luglio: con Achille Lauro Superstar, l’artista romano sarà accompagnato da una orchestra di 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e metterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che ha mostrato finora.

Non si spengono gli amplificatori il 9 luglio per L’ultimo girone, il tour per festeggiare i 40 (+2) anni di storia e il tour di addio dei Litfiba, la rock band più longeva e apprezzata del panorama italiano. Una vera e propria festa che segnerà la degna e potente conclusione della storia live della band di Piero Pelù e Ghigo Renzulli.

Si chiama Persone Tour e toccherà i più importanti appuntamenti dell’estate italiana: il ritorno live di Marracash porta al Sonic Park Stupinigi il 12 luglio due album che non smettono di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni più alte di tutte le classifiche. Marracash continua a confermarsi non solo come il “King del Rap”, ma anche come uno degli artisti più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live che non poteva mancare nel festival di Stupinigi.

Il 16 luglio il palco sarà di uno dei campioni dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Irama. Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro, oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con Ovunque Sarai, il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino. Il nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare, protagonista del concerto al Sonic Park Stupinigi, è un progetto musicale maturo e vicino alle musicalità internazionali concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop.

Una doppietta internazionale da non perdere il 17 e il 19 luglio. La prima data recupera l’abbraccio, previsto per il 2020, tra LP e quel pubblico italiano che la adora sin dai suoi inizi. Senza limiti di genere, la cantautrice multiplatino, con oltre 2 miliardi di stream a suo nome, ha creato fin dagli esordi della carriera un suono potente e totalmente personale, le sue canzoni sono di volta in volta seducenti e politiche. Il concerto, emozionante e travolgente, promette di restituire in pieno l’immagine di un’artista che si relaziona con il suo pubblico senza filtri e con definitiva sincerità.

Anche Ben Harper arriva finalmente al Sonic Park Stupinigi per portare la sua musica straordinaria in un’atmosfera magica. Dopo il concerto annullato per l’emergenza sanitaria nell’estate 2021 il rocker e cantautore americano torna a suonare dal vivo insieme ai suoi The Innocent Criminals.

Gli ultimi concerti del programma 2022 di Sonic Park Stupinigi si trasformano in una festa della musica più giovane e frizzante del panorama italiano: in un susseguirsi di emozioni il 20 luglio si alterneranno sul palco Mara Sattei, ventiseienne cantautrice salita alla ribalta grazie a hit come "mi12ano" incisa insieme al fratello tha Supreme, e Carl Brave, amatissimo artista da oltre 30 Dischi di Platino, tour sold out e primi posti in radio, tra i nomi più richiesti del panorama musicale italiano che in pochissimi anni, concerto dopo concerto, ha conquistato pubblico e critica.

Sonic Park Stupinigi è sostenuto dal Ministero per la Cultura e non potrebbe realizzarsi senza Città di Nichelino, Regione Piemonte, Ordine Mauriziano e tutti i lavoratori della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Il villaggio “food and beverage”, che anche quest’anno sarà un motivo in più per venire a Stupinigi nelle sere d’estate, vede una nuova straordinaria collaborazione con COOP e le “mani d’oro ai fornelli” della Claudia Fraschini Cookin Factory.

Anche quest’anno parte dei proventi del festival andranno alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. La sostenibilità del festival è supportata dal lavoro prezioso di Hydra e del consorzio COVAR 14.

Accanto allo storico partner TicketOne quest’anno Sonic Park diversifica il ticketing con una nuova piattaforma, Dice. Per la prima volta RDS 100% Grandi Successi è Official Radio del festival.

"Siamo felici di far partire il conto alla rovescia per un altro degli eventi più attesi di quest’estate - sottolinea Alberto Cirio Presidente della Regione Piemonte -. E lo siamo ancor di più dopo il successo dell’Eurovision, perché Sonic Park parla la stessa lingua, che è quella della grande musica. Un evento che con 10 serate di altissimo livello, in una cornice spettacolare come la Palazzina di Caccia di Stupinigi, conferma il Piemonte come palcoscenico e terra di spettacolo e cultura per un pubblico giovane e internazionale»

"Il ritorno alla normalità ci riempie di entusiasmo dopo i sacrifici fatti nel 2021 – dichiarano i produttori Fabio e Alessio Boasi di Reverse Agency - quando siamo riusciti a organizzare il festival con coraggio e passione. Potremo di nuovo vivere i concerti senza alcuna limitazione e torniamo a far risuonare il Parco della Palazzina di Caccia con la musica più amata dal pubblico: pensiamo a un Sonic Park sempre più sostenibile, sinergico alle proposte culturali del territorio, motore di un nuovo turismo. Siamo orgogliosi, poi, di annunciare la nascita del nuovo Sonic Park Matera: un grande festival alla Cava del Sole “David Sassoli” della città dei sassi patrimonio Unesco. Anche a Matera, quest’estate, porteremo il nostro Sonic Park e grande musica in un luogo unico".

"Sonic Park Stupinigi si conferma anche quest’anno come un momento di apertura al contemporaneo e al futuro per la Palazzina di Caccia e per il nostro territorio. – dice il sindaco di Nichelino Giampiero TolardoÈ una risposta alla necessità del pubblico di spettacolarità e al tempo stesso mette al centro l’importanza della tradizione, l’unico ponte possibile con l’innovazione. La scelta di tornare con la grande musica italiana e internazionale nella Palazzina Patrimonio Unesco è una felice risposta alla complessità del nostro tempo e insieme un segno di speranza, di coraggio e di fiducia nel futuro, e da Stupinigi questa estate il messaggio arriverà in musica”.

 

    Foto Beppe Sacchetto

 

 

   VBS50 Network Photography Torino

    https://www.vbs50.com - info@vbs50.com

    Foto - Città - Eventi - Attualità - Cerimonie - Web

    vbs50©1998

 

 

 Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto