Up Govone - Sagra della lumaca Slideshow

Govone2016_001
Govone2016_002
Govone2016_003
Govone2016_004
Govone2016_005
Govone2016_006
Govone2016_007
Govone2016_008
Govone2016_009
Govone2016_010
Govone2016_011
Govone2016_012
Govone2016_013
Govone2016_014
Govone2016_015
Govone2016_016
Govone2016_017
Govone2016_018
Govone2016_019
Govone2016_020
Govone2016_021
Govone2016_022
Govone2016_023
Govone2016_024
Govone2016_025
Govone2016_026
Govone2016_027
Govone2016_028
Govone2016_029
Govone2016_030
Govone2016_031
Govone2016_032
Govone2016_033
Govone2016_034
Govone2016_035
Govone2016_036
Govone2016_037
Govone2016_038
Govone2016_039
Govone2016_040
Govone2016_041
Govone2016_042
Govone2016_043
Govone2016_044
Govone2016_045
Govone2016_046
Govone2016_047
Govone2016_048
Govone2016_049
Govone2016_050
Govone2016_051
Govone2016_052
Govone2016_053
Govone2016_054
Govone2016_055
Govone2016_056
Govone2016_057
Govone2016_058
Govone2016_059
Govone2016_060
Govone2016_061
Govone2016_062
Govone2016_063
Govone2016_064
Govone2016_065
Govone2016_066
Govone2016_067
Govone2016_068
Govone2016_069
Govone2016_070
Govone2016_071
Govone2016_072
Govone2016_073
Govone2016_074
Govone2016_075
Govone2016_076
Govone2016_077
Govone2016_078
Govone2016_079
Govone2016_080
Govone2016_081
Govone2016_082
Govone2016_083
Govone2016_084
Govone2016_085
Govone2016_086
Govone2016_087
Govone2016_088
Govone2016_089
Govone2016_090
Govone2016_091
Govone2016_092
Govone2016_093
Govone2016_094
Govone2016_095
Govone2016_096
Govone2016_097
Govone2016_098
Govone2016_099
Govone2016_100
Govone2016_101
Govone2016_102
Govone2016_103
Govone2016_104
Govone2016_105
Govone2016_106
Govone2016_107
Govone2016_108
Govone2016_109
Govone2016_110
Govone2016_111
Govone2016_112
Govone2016_113
Govone2016_114
Govone2016_115
Govone2016_116
Govone2016_117
Govone2016_118
Govone2016_119
Govone2016_120
Govone2016_121
Govone2016_123
Govone2016_124
Govone2016_125
Govone2016_126
Govone2016_127
Govone2016_128
Govone2016_129
Govone2016_130
Govone2016_131
Govone2016_132
Govone2016_134
Govone2016_135
Govone2016_136
Govone2016_140
Govone2016_141
Govone2016_142
Govone2016_143
Govone2016_144
Govone2016_145
Govone2016_146
Govone2016_149
Govone2016_150
Govone2016_151
Govone2016_152
Govone2016_153
Govone2016_154
Govone2016_155
Govone2016_156
Govone2016_157
Govone2016_158
Govone2016_159
Govone2016_160
Govone2016_161
Govone2016_162
Govone2016_163
Govone2016_164
Govone2016_165
Govone2016_166
Govone2016_167
Govone2016_168
Govone2016_169
Govone2016_170
Govone2016_171
Govone2016_172
Govone2016_173
Govone2016_174
Govone2016_175
Govone2016_176
Govone2016_177
Govone2016_178
Govone2016_179
Govone2016_180
Govone2016_181
Govone2016_182
Govone2016_183
Govone2016_184
Govone2016_185
Govone2016_186
Govone2016_187
Govone2016_188
Govone2016_189
Govone2016_190
Govone2016_191
Govone2016_192
Govone2016_193
Govone2016_194
Govone2016_195
Govone2016_196
Govone2016_197
Govone2016_198
Govone2016_199
Govone2016_200
Govone2016_201
Govone2016_202
Govone2016_203
Govone2016_204
Govone2016_205
Govone2016_206
Govone2016_207
Govone2016_208
Govone2016_209
Govone2016_210
Govone2016_211
Govone2016_212
Govone2016_213
Govone2016_214
Govone2016_215
Govone2016_216
Govone2016_217
Govone2016_218
Govone2016_219
Govone2016_220
Govone2016_221
Govone2016_222
Govone2016_223
Govone2016_224
Govone2016_225
Govone2016_226
Govone2016_227
Govone2016_228
Govone2016_229
Govone2016_230
Govone2016_231
Govone2016_232
Govone2016_233
Govone2016_234
Govone2016_235
Govone2016_236
Govone2016_237
Govone2016_238
Govone2016_239
Govone2016_240
Govone2016_241
Govone2016_242
Govone2016_243
Govone2016_244
Govone2016_245
Govone2016_246
Govone2016_247
Govone2016_248
Govone2016_249
Govone2016_250
Govone2016_251
Govone2016_252
Govone2016_253
Govone2016_254
Govone2016_255
Govone2016_256
Govone2016_257
Govone2016_258
Govone2016_259
Govone2016_260
Govone2016_261
Govone2016_262
Govone2016_263
Govone2016_264
Govone2016_265
Govone2016_266
Govone2016_267
Govone2016_268
Govone2016_269
Govone2016_270
Govone2016_271
Govone2016_272
Govone2016_273
Govone2016_274
Govone2016_275
Govone2016_276
Govone2016_277
Govone2016_278
Govone2016_279
Govone2016_280
Govone2016_281
Govone2016_282
Govone2016_283
Govone2016_284
Govone2016_285
Govone2016_286
Govone2016_287
Govone2016_288
Govone2016_289
Govone2016_290
Govone2016_291
Govone2016_292
Govone2016_293
Govone2016_294
Govone2016_295
Govone2016_296
Govone2016_297
Govone2016_298
Govone2016_299
Govone2016_300
Govone2016_301
Govone2016_302
Govone2016_303
Govone2016_304
Govone2016_305
Govone2016_306
Govone2016_307
Govone2016_308
Govone2016_309
Govone2016_310
Govone2016_311
Govone2016_312
Govone2016_313
Govone2016_314
Govone2016_315
Govone2016_316
Govone2016_317
Govone2016_318
Govone2016_319
Govone2016_320
Govone2016_321
Govone2016_322
Govone2016_323
Govone2016_324
Govone2016_325
Govone2016_326
Govone2016_327
Govone2016_328
Govone2016_329
Govone2016_330
Govone2016_331
Govone2016_332
Govone2016_333
Govone2016_334
Govone2016_335
Govone2016_336
Govone2016_337
Govone2016_338
Govone2016_339
Govone2016_340
Govone2016_341
Govone2016_342
Govone2016_343
Govone2016_344
Govone2016_345
Govone2016_346
Govone2016_347
Govone2016_348
Govone2016_349
Govone2016_350
Govone2016_351
Govone2016_352
Govone2016_353
Govone2016_354
Govone2016_355
Govone2016_356
Govone2016_357
Govone2016_358
Govone2016_359
Govone2016_360
Govone2016_361
Govone2016_362
Govone2016_363
Govone2016_364
Govone2016_365
Govone2016_366
Govone2016_367
Govone2016_368
Govone2016_369
Govone2016_372
Govone2016_373
Govone2016_374
Govone2016_375
Govone2016_376
Govone2016_377
Govone2016_378
Govone2016_379
Govone2016_380
Govone2016_381
Govone2016_382
Govone2016_383
Govone2016_384
Govone2016_385
Govone2016_386
Govone2016_387
Govone2016_388
Govone2016_389
Govone2016_390
Govone2016_391
Govone2016_392
Govone2016_393
Govone2016_394
Govone2016_395
Govone2016_396
Govone2016_397
Govone2016_398
Govone2016_399
Govone2016_400
Govone2016_401
Govone2016_402
Govone2016_403
Govone2016_404
Govone2016_405
Govone2016_406
Govone2016_407
Govone2016_408
Govone2016_409
Govone2016_410
Govone2016_411
Govone2016_412
Govone2016_413
Govone2016_414
Govone2016_415
Govone2016_416
Govone2016_417
Govone2016_418
Govone2016_419
Govone2016_420
Govone2016_421
Govone2016_422
Govone2016_423
Govone2016_424
Govone2016_425
Govone2016_426
Govone2016_427
Govone2016_429
Govone2016_431
Govone2016_432
Govone2016_433
Govone2016_434
Govone2016_435
Govone2016_436
Govone2016_437
Govone2016_439
Govone2016_440
Govone2016_441
Govone2016_442
Govone2016_443
Govone2016_444
Govone2016_445
Govone2016_446
Govone2016_447
Govone2016_448
Govone2016_449
Govone2016_450
Govone2016_451
Govone2016_452
Govone2016_453
Govone2016_454
Govone2016_455
Govone2016_456
Govone2016_457
Govone2016_458
Govone2016_459
Govone2016_460
Govone2016_461
Govone2016_462
Govone2016_463
Govone2016_464
Govone2016_465
Govone2016_466
Govone2016_467
Govone2016_468
Govone2016_469
Govone2016_470
Govone2016_471
Govone2016_472
Govone2016_473
Govone2016_474
Govone2016_475
Govone2016_476
Govone2016_477
Govone2016_479
Govone2016_480
Govone2016_481
Govone2016_482
Govone2016_483
Govone2016_484
Govone2016_485
Govone2016_486
Govone2016_487
Govone2016_488
Govone2016_489
Govone2016_490
Govone2016_491
Govone2016_492
Govone2016_493
Govone2016_494
Govone2016_495
Govone2016_496
Govone2016_497
Govone2016_498
Govone2016_499
Govone2016_500
Govone2016_501
Govone2016_502
Govone2016_503
Govone2016_504
Govone2016_505
Govone2016_506
Govone2016_507
Govone2016_508
Govone2016_509
Govone2016_510
Govone2016_511
Govone2016_512
Govone2016_513
Govone2016_514
Govone2016_515
Govone2016_516
Govone2016_517
Govone2016_519
Govone2016_520
Govone2016_521
Govone2016_522
Govone2016_523
Govone2016_524
Govone2016_525
Govone2016_526
Govone2016_527
Govone2016_528
Govone2016_529
Govone2016_530
Govone2016_533
Govone2016_534
Govone2016_535
Govone2016_536
Govone2016_537
Govone2016_538
Govone2016_539
Govone2016_540
Govone2016_541
Govone2016_542
Govone2016_543
Govone2016_544
Govone2016_545
Govone2016_546
Govone2016_547
Govone2016_548
Govone2016_549
Govone2016_550
Govone2016_551
Govone2016_552
Govone2016_553
Govone2016_554
Govone2016_555
Govone2016_556
Govone2016_557
Govone2016_558
Govone2016_559
Govone2016_560
Govone2016_561
Govone2016_562
Govone2016_563
Govone2016_564
Govone2016_565
Govone2016_566
Govone2016_567
Govone2016_568
Govone2016_569
Govone2016_570
Govone2016_571
Govone2016_572
Govone2016_573
Govone2016_574
Govone2016_575
Govone2016_576
Govone2016_577
Govone2016_578
Govone2016_579
Govone2016_580
Govone2016_581
Govone2016_582
Govone2016_583
Govone2016_584
Govone2016_585
Govone2016_586
Govone2016_590
Govone2016_591
Govone2016_592
Govone2016_593
Govone2016_594
Govone2016_595
Govone2016_596
Govone2016_599
Govone2016_600
Govone2016_601
Govone2016_602
Govone2016_603
Govone2016_604
Govone2016_605
Govone2016_607
Govone2016_608
Govone2016_609
Govone2016_610
Govone2016_611
Govone2016_612
Govone2016_613
Govone2016_615
Govone2016_616
Govone2016_617
Govone2016_618
Govone2016_621
Govone2016_622
Govone2016_623
Govone2016_624
Govone2016_625
Govone2016_628
Govone2016_629
Govone2016_630
Govone2016_631
Govone2016_632
Govone2016_633
Govone2016_634
Govone2016_635
Govone2016_637
Govone2016_638
Govone2016_639
Govone2016_640
Govone2016_641
Govone2016_642
Govone2016_643
Govone2016_644
Govone2016_645
Govone2016_646
Govone2016_648
Govone2016_650
Govone2016_651
Govone2016_652
Govone2016_653
Govone2016_656
Govone2016_657
Govone2016_660
Govone2016_661
Govone2016_662
Govone2016_663
Govone2016_665
Govone2016_666
Govone2016_667
Govone2016_668
Govone2016_669
Govone2016_670
Govone2016_673
Govone2016_674
Govone2016_675
Govone2016_676
Govone2016_677
Govone2016_678
Govone2016_680
Govone2016_681
Govone2016_682
Govone2016_683
Govone2016_685
Govone2016_686
Govone2016_687
Govone2016_688
Govone2016_690
Govone2016_691
Govone2016_692
Govone2016_693
Govone2016_694
Govone2016_695
Govone2016_696
Govone2016_697
Govone2016_698
Govone2016_699
Govone2016_700
Govone2016_701
Govone2016_702
Govone2016_703
Govone2016_704
Govone2016_705
Govone2016_706
Govone2016_707
Govone2016_708
Govone2016_709
Govone2016_710
Govone2016_711
Govone2016_712
Govone2016_713
Govone2016_714
Govone2016_715
Govone2016_716
Govone2016_717
Govone2016_718
Govone2016_719
Govone2016_720
Govone2016_721
Govone2016_722
Govone2016_723
Govone2016_724
Govone2016_725
Govone2016_726
Govone2016_727
Govone2016_728
Govone2016_729
Govone2016_730
Govone2016_731
Govone2016_732
Govone2016_733
Govone2016_734
Govone2016_735
Govone2016_736
Govone2016_737
Govone2016_738
Govone2016_739
Govone2016_740
Govone2016_741
Govone2016_742
Govone2016_743
Govone2016_744
Govone2016_745
Govone2016_746
Govone2016_747
Govone2016_748
Govone2016_749
Govone2016_750
Govone2016_751
Govone2016_752
Govone2016_753
Govone2016_754
Govone2016_755
Govone2016_756
Govone2016_757
Govone2016_758
Govone2016_759
Govone2016_760
Govone2016_761
Govone2016_762
Govone2016_763
Govone2016_764
Govone2016_765
Govone2016_766
Govone2016_767
Govone2016_768
Govone2016_769
Govone2016_770
Govone2016_771
Govone2016_772
Govone2016_773
Govone2016_774
Govone2016_775
Govone2016_776
Govone2016_777
Govone2016_778
Govone2016_779
Govone2016_780
Govone2016_781
Govone2016_782
Govone2016_783
Govone2016_784
Govone2016_785
Govone2016_786
Govone2016_787
Govone2016_788
Govone2016_789
Govone2016_790
Govone2016_791
Govone2016_792
Govone2016_793
Govone2016_794
Govone2016_795
Govone2016_796
Govone2016_797
Govone2016_798
Govone2016_799
Govone2016_800
Govone2016_801
Govone2016_802
Govone2016_803
Govone2016_804
Govone2016_805
Govone2016_806
Govone2016_807
Govone2016_808
Govone2016_809
Govone2016_810
Govone2016_811
Govone2016_812
Govone2016_813
Govone2016_814
Govone2016_815
Govone2016_816
Govone2016_817
Govone2016_819
Govone2016_820
Govone2016_821
Govone2016_822
Govone2016_823
Govone2016_824
Govone2016_825
Govone2016_826
Govone2016_827
Govone2016_828
Govone2016_829
Govone2016_831
Govone2016_832
Govone2016_833
Govone2016_834
Govone2016_835
Govone2016_836
Govone2016_837
Govone2016_838
Govone2016_839
Govone2016_840
Govone2016_841
Govone2016_842
Govone2016_843
Govone2016_844
Govone2016_845
Govone2016_846
Govone2016_847
Govone2016_848
Govone2016_849
Govone2016_850
Govone2016_851
Govone2016_852
Govone2016_853
Govone2016_854
Govone2016_855
Govone2016_856
Govone2016_857
Govone2016_858
Govone2016_859
Govone2016_860
Govone2016_861
Govone2016_862
Govone2016_863
Govone2016_864
Govone2016_865
Govone2016_866
Govone2016_867
Govone2016_868
Govone2016_869
Govone2016_870
Govone2016_871
Govone2016_872
Govone2016_873
Govone2016_874
Govone2016_875
Govone2016_876
Govone2016_877
Govone2016_878
Govone2016_879
Govone2016_880
Govone2016_881
Govone2016_883
Govone2016_884
Govone2016_885
Govone2016_886
Govone2016_887
Govone2016_888
Govone2016_889
Govone2016_890
Govone2016_891
Govone2016_892
Govone2016_893
Govone2016_894
Govone2016_895
Govone2016_896
Govone2016_897
Govone2016_898
Govone2016_899
Govone2016_900
Govone2016_901
Govone2016_902
Govone2016_903
Govone2016_904
Govone2016_905
Govone2016_906
Govone2016_907
Govone2016_908
Govone2016_909
Govone2016_910
Govone2016_911
Govone2016_912
Govone2016_913
Govone2016_914
Govone2016_915
Govone2016_916
Govone2016_917
Govone2016_918
Govone2016_919
Govone2016_920
Govone2016_921
Govone2016_922
Govone2016_923
Govone2016_924
Govone2016_925
Govone2016_926
Govone2016_927
Govone2016_928
Govone2016_929
Govone2016_930
Govone2016_931
Govone2016_932
Govone2016_933
Govone2016_934
Govone2016_936
Govone2016_937
Govone2016_938
Govone2016_939
Govone2016_940
Govone2016_941
Govone2016_942
Govone2016_943
Govone2016_944
Govone2016_945
Govone2016_946
Govone2016_947
Govone2016_948
Govone2016_949
Govone2016_950
Govone2016_951
Govone2016_952
Govone2016_953
Govone2016_954
Govone2016_955
Govone2016_956
Govone2016_957
Govone2016_958
Govone2016_959
Govone2016_960
Govone2016_961
Govone2016_962
Govone2016_963
Govone2016_964
Govone2016_965
Govone2016_966
Govone2016_967
Govone2016_968
Govone2016_971
Govone2016_972
Govone2016_973
Govone2016_974
Govone2016_975
Govone2016_976
Govone2016_977
Govone2016_978
Govone2016_979
Govone2016_980
Govone2016_981
Govone2016_982
Govone2016_983
Govone2016_984
Govone2016_985
Govone2016_986
Govone2016_987
Govone2016_988
Govone2016_989
Govone2016_990
Govone2016_991
Govone2016_993
Govone2016_994
Govone2016_995
Govone2016_996
Govone2016_997
Govone2016_998
Govone2016_999
Govone2016_1000
Govone2016_1001
Govone2016_1002
Govone2016_1003
Govone2016_1004
Govone2016_1005
Govone2016_1006
Govone2016_1007
Govone2016_1008
Govone2016_1009
Govone2016_1010
Govone2016_1011
Govone2016_1012
Govone2016_1013
Govone2016_1014
Govone2016_1015
Govone2016_1016
Govone2016_1017
Govone2016_1018
Govone2016_1019
Govone2016_1020
Govone2016_1021
Govone2016_1022
Govone2016_1023
Govone2016_1024
Govone2016_1025
Govone2016_1026
Govone2016_1027
Govone2016_1028
Govone2016_1029
Govone2016_1030
Govone2016_1031
Govone2016_1032
Govone2016_1033
Govone2016_1034
Govone2016_1035
Govone2016_1036
Govone2016_1038
Govone2016_1039
Govone2016_1040
Govone2016_1041
Govone2016_1042
Govone2016_1043
Govone2016_1044
Govone2016_1045
Govone2016_1046
Govone2016_1047
Govone2016_1048
Govone2016_1049
Govone2016_1050
Govone2016_1051
Govone2016_1052
Govone2016_1053
Govone2016_1054
Govone2016_1055
Govone2016_1056
Govone2016_1057
Govone2016_1058
Govone2016_1059
Govone2016_1060
Govone2016_1061
Govone2016_1062
Govone2016_1063
Govone2016_1064
Govone2016_1065
Govone2016_1066
Govone2016_1067
Govone2016_1068
Govone2016_1069
Govone2016_1070
Govone2016_1071
Govone2016_1072
Govone2016_1073
Govone2016_1074
Govone2016_1075
Govone2016_1076
Govone2016_1077
Govone2016_1078
Govone2016_1079
Govone2016_1080
Govone2016_1081
Govone2016_1082
Govone2016_1083
Govone2016_1084
Govone2016_1085
Govone2016_1086
Govone2016_1087
Govone2016_1088
Govone2016_1089
Govone2016_1090
Govone2016_1091
Govone2016_1092
Govone2016_1093
Govone2016_1094
Govone2016_1096
Govone2016_1097
Govone2016_1098
Govone2016_1099
Govone2016_1100
Govone2016_1101
Govone2016_1102
Govone2016_1103
Govone2016_1104
Govone2016_1105
Govone2016_1106
Govone2016_1107
Govone2016_1108
Govone2016_1109
Govone2016_1110
Govone2016_1111
Govone2016_1112
Govone2016_1113
Govone2016_1114
Govone2016_1115
Govone2016_1116
Govone2016_1117
Govone2016_1118
Govone2016_1119
Govone2016_1120
Govone2016_1121
Govone2016_1122
Govone2016_1123
Govone2016_1124
Govone2016_1125
Govone2016_1126
Govone2016_1127
Govone2016_1128
Govone2016_1129
Govone2016_1130
Govone2016_1131
Govone2016_1132
Govone2016_1133
Govone2016_1134
Govone2016_1135
Govone2016_1136
Govone2016_1137
Govone2016_1138
Govone2016_1139
Govone2016_1140
Govone2016_1141
Govone2016_1142
Govone2016_1143
Govone2016_1144
Govone2016_1145
Govone2016_1146
Govone2016_1147
Govone2016_1148
Govone2016_1149
Govone2016_1150
Govone2016_1151
Govone2016_1152
Govone2016_1153
Govone2016_1154
Govone2016_1155
Govone2016_1156
Govone2016_1157
Govone2016_1158
Govone2016_1159
Govone2016_1160
Govone2016_1161
Govone2016_1162
Govone2016_1163
Govone2016_1164
Govone2016_1165
Govone2016_1166
Govone2016_1167
Govone2016_1168
Govone2016_1169
Govone2016_1170
Govone2016_1171
Govone2016_1172
Govone2016_1173
Govone2016_1174
Govone2016_1175
Govone2016_1176
Govone2016_1177
Govone2016_1178
Govone2016_1179
Govone2016_1180
Govone2016_1181
Govone2016_1182
Govone2016_1183
Govone2016_1184
Govone2016_1185
Govone2016_1188
Govone2016_1190
Govone2016_1191
Govone2016_1192
 

Foto: beppe © 2016

 GOVONE - SAGRA DELLA LUMACA

Si apre oggi, domenica 21 agosto, la festa patronale di Govone con l’annessa terza sagra della lumaca. La manifestazione, che si concluderà sabato 27 agosto, prevede un ricco programma per tutte le età.

Per la giornata odierna si inizia con il raduno delle Fiat 500, la sfilata canina e la serata musicale con il Chorus 2000. Si proseguirà con la serata teatrale di lunedì (a cura della compagnia moreteisa "La Menodrammatica"), con le serate danzanti di martedì e giovedì (con le orchestre di Pietro Galassi e Castellina Pasi) per concludere con le serate musicali di venerdì e sabato (Fool&Drunk-Sciarada e la disco dance della Shary Band).

Nelle serate di domenica, martedì, giovedì, venerdì e sabato cena con ricco menù (insalata del Roero, carne cruda, tris di antipasti, carpaccio di pesce spada, agnolotti al ragù, gnocchi ai formaggi, maltagliati con sugo di lumache, salsiccia, spiedini, lumache, patatine e dolci).

 

 

    Panorama                                      Foto Beppe

 

www.vbs50.com - info@vbs50.com

VBS50 © 1998: FOTO - FOTO CITTA' - FOTO EVENTI

 

 

 Generato da JAlbum & Chameleon | Aiuto